KLASY PATRONACKIE Instytutu Historii KUL

 

 

 W 2012 roku Instytut Historii podjął inicjatywę objęcia patronatem  wybranych szkół średnich, w których funkcjonują klasy o profilu humanistycznym i turystycznym. Oferta edukacyjna obejmuje wykłady gościnne pracowników naukowych, możliwość uczestniczenia przez uczniów w sympozjach, konferencjach i imprezach organizowanych w Instytucie, a także korzystanie z zasobów bibliotecznych. Przynajmniej raz w roku organizowane są warsztaty terenowe poświęcone dziedzictwu kulturowemu i atrakcjom turystycznym regionu.

 

 

 

 SZKOŁY OBJĘTE PATRONATEM:

 

 

Liceum Ogólnokształcące nr VI im. H. Kołłątaja w Lublinie

 

Nauczyciel odpowiedzialny: dr Piotr Paluch

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

 

Nauczyciel odpowiedzialny: dr Dariusz Oleś

 

 

Zespół Szkół Technicznych w Poniatowej (w ramach Zespołu Szkół umowa z LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

 

Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Dominika Rachwał 

 

 

Zespół Szkół nr 10 w Lublinie - Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej, XXVII Liceum Ogólnokształcące

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

 

Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Jacek Pluciński

 

 

Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie

 

Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Arkadiusz Maślach

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015, godz. 22:47 - Marcin Baranowski