W dniach 19-21 stycznia odbyła się konferencja „Ludzka Twarz Biznesu”. Jest to pierwszy projekt studentów Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości KUL oraz wspierających ich opiekunów: dr Agaty Celińskiej-Miszczuk oraz dra Pawła Fortuny.

 

Główne cele konferencji to:

  • Podnoszenie kwalifikacji przyszłych psychologów biznesu, którzy nie tyle będą skoncentrowani na adaptacji do rzeczywistości biznesowej, co raczej będą chcieli i potrafili ją modyfikować, czyniąc środowiskiem sprzyjającym rozwojowi i życiowemu dobrostanowi człowieka.

  • Budowanie mostu miedzy naukowcami i praktykami biznesu, wymiana doświadczeń i refleksji, wzajemna inspiracja.

  • Integracja środowiska osób działających na rzecz kształtowania biznesu "z ludzką twarzą" - związanie stałej platformy wymiany myśli i spostrzeżeń.

 

Studenci w niespełna trzy miesiące zorganizowali trzydniową konferencję, zdobyli na nią fundusze, przeprowadzili akcję promocyjną i doskonale poradzili sobie z organizacją i koordynacją działań. W konferencji udział wzięli zarówno naukowcy, jak i biznesmeni. Świat nauki reprezentowali m.in. prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr hab. Adam Biela (KUL). W świat biznesu wprowadzali nas z kolei m.in. Grażyna Łojko (BCC), Piotr Szarek (Volvo Truck), Andrzej Szastok (Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu).

Pełną dokumentację można znaleźć na stronie: http://ludzkatwarzbiznesu.blogspot.com/ oraz http://www.youtube.com/user/LudzkaTwarzBiznesu

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2012, godz. 13:15 - Karol Goral