2016

 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Inny w podróży", zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germańskiej i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rzeszów 15-16.03.2016 r. - referat "Podróżopisanie Anny Frajlich"
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Kobieta, literatura, medycyna" organizowana przez Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo 11-13.05.2016 r. - referat "Szpitalna codzienność doktora Strusia – medycyna i literatura według Krystyny Modrzewskiej".

 • V Międzynarodowa Konferencja "Żydzi wschodniej Polski" - "Judaizm środkowo- i wschodnioeuropejski" organizowana przez Katedrę Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego - Białystok 20-21.06.2016 r. - referat: "Podróż do świętego czasu Sądnego Dnia według Adolfa Rudnickiego".

2015

 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa "1984" Literatura i kultura schyłkowego PRL-u organizowana przez Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL (UwB), Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej UwB, Zakład Historii Społecznej XX w. UMCS, Zakład Literatury Współczesnej UMCS - 23 – 24 kwietnia 2015 r., Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1 - referat: "Czy Polska jest chora na Polskę?" - Adolfa Rudnickiego diagnoza współczesności.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Bohater literacki - oczekiwania czytelnicze i tekstowe realizacje organizowana przez Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego IFP Uniwersytet Rzeszowski - 18-19 maja 2015 r. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjra W. Kopisto 2b - referat: Bohater literacki w świetle zapisów w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Dziecko w kulturze europejskiej" organizowana przez Wydział nauk Społecznych SGGW - 11-12 czerwca 2015 r. - referat: "Dziesięciu braci" - historia jednej dziecięcej piosenki.
 • IV Międzynarodowa konferencja naukowa "Żydzi Wschodniej Polski" Edycja czwarta. Uczeni żydowscy, organizowana przez Katedrę Badan Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku - 15-16.06.2015 r. - referat: "Na początku była wycinanka..." - Giza Frenkel, badaczka żydowskiego folkloru. 
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Literature, Culture and Linguistics in Teaching Conference in Siedlce" - 12.10.2015.r. - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, referat: Madame la Directrice - portret nauczycielki języka francuskiego według Antoniego Libery.
 • Krajowa konferencja naukowa  "Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914" - 15-16.10.2015 r. - Uniwersytet Warszawski - referat: „Bracia! Ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie…” – polsko-żydowskie wymiary tolerancji w twórczości Malwiny Meyersonowej.

2014

 • III Międzynarodowa konferencja naukowa "Żydzi Wschodniej Polski" Edycja trzecia: Kobieta żydowska, organizowana przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku – Białystok – 13-14.06.2014 r. – referat „Ciemne swoje rzesze wiodła ku światłości – twórczość literacka i działalność społeczna Malwiny Meyersonowej”
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Media w przestrzeni edukacyjnej” organizowana przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Lublin – 25-26.09.2014 r. – referat „Jak być polonistą medialnym?”
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Emancypacja i asymilacja Żydów w Europie Środkowowschodniej” – Instytut Kultury Europejskiej UAM – 16-17.01.2014 r. – Gniezno – referat: Emancypantki z Lublina – Malwina Meyersonowa i Franciszka Arnsztajnowa;

2013

 • Konferencja dla nauczycieli polonistów w ramach  „Otwartych wykładów STENTORA”: wykład dra Stanisława Bortnowskiego „Piracka akademia pisania. Refleksje nad przyszłością polonistyki szkolnej połączone z prezentacją książki: Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe”; wykład dra Piotra Marciszuka „Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego w zreformowanej szkole. Nowe egzaminy a nowe podręczniki”  - Lublin, Szkoła Podstawowa nr 3 – 18.03.2013 r. – uczestnictwo.

 • Konferencja „e-polonistyka” organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUl oraz Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne – Lublin – 11-12.04.2013 r. – uczestnictwo.

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi Wschodniej Polski” Edycja druga: W blasku i cieniu historii organizowana przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku – Białystok – 17-18.06.2013 r. – referat „Jan Jakub Sztern – biografia uchodźcy”.

 • Otwarte seminarium doktoranckie „Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania” zorganizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL – ( 25.06.2013 r. – Kazimierz Dolny – Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) – uczestnictwo.

 • Seminarium „Innowacyjne formy kształcenia nauczycieli” w ramach projektu WWW.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS – (26-27.09.2013 r. – Lublin – UMCS) – referat: Przygotowanie przyszłych nauczycieli do kształcenia kompetencji komunikacyjnych i kulturowych – uwagi o doświadczeniach dydaktycznych.

 • MIĘDZYNARODOWA MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJIA NAUKOWA "JAN KARSKI – ŚWIADEK, EMISARIUSZ, CZŁOWIEK" organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Pracownią Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP - 6-8.11.2013 r. - Centrum SYNAGOGA w Zamościu - referat: „...ja od Żydów całe życie otrzymywałem tylko przyjaźń” – z Janem Karskim rozmawia Maciej Wierzyński.

2012

 

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom - Warszawa - 05.01.2012 r. - Wykład  "Pieśni zaklęte w dwa języki". O kołysankach polsko-żydowskich.

 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Polski obraz Żyda" zorganizowana przez Zakład Kultury Judaizmu Europejskiego (Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gniezno - 18-19.01.2012 r. - referat "Ocalić od zapomnienia..." - obraz żydowskiego świata we wspomnieniach Michała Strzemskiego.
 • Audycja w PR Lublin – wykład na temat: „Aktywizujące metody kształcenia polonistycznego” – 22.03.2012 r. (red. Bartosz Koterba).
 • Szkolenie nauczycieli polonistów na temat: „Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego” zorganizowane przez wydawnictwo OPERON – Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – 28.03.2012 r. – udział.

 • Konferencja dla nauczycieli języka polskiego zorganizowana przez WSiP na temat: „Tajemnice obrazów – interpretacja tekstów kultury” – Hotel Europa – Lublin – 13.04.2012 r. – udział.

 • Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" (27.06.2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) – referat „Kształcenie kompetencji komunikacyjnych i kulturowych w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doświadczenia dydaktyczne”.

 • Międzynarodowa Konferencja „Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze” zorganizowana przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS – Lublin – 24-25.09.2012 r. – referat „Śmiech po żydowsku według Roberta Stillera”.
 • Ogólnopolska Konferencja naukowa "Dziecko żydowskie" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - "Centrum Synagoga" w Zamościu – 16-17.10.2012 r. – referat „Franiu, a te Duszki? – Franciszki Arnsztajnowej twórczość dla dzieci”.
 • Szkolenie egzaminatorów egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie – Lublin – 24.11.2012 r. – uczestnictwo.
 • Konferencja "Język polski na świecie - wyzwania i perspektywa" organizowana przez Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Lublin (Pałac Czartoryskich) - 17.12.2012 r. - uczestnictwo.

 

2011

 •  Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydowski obraz Polski. Raj czy piekło?” zorganizowana przez Instytut Kultury Europejskiej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gniezno – 18-19.01.2011 r. – referat „Obraz żydowskiego ziemiaństwa (na podstawie wspomnień Oskara Koflera pt. Żydowskie dwory”).
 • Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna. Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej” zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie, Lublin, Hotel Victoria - 8–9.03.2011 r. – uczestnictwo.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Historia i kultura Żydów w Zamościu na Zamojszczyźnie" zorganizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - "Centrum Synagoga" w Zamościu - 5-7.03.2011 r. – referat „Jestem tylko Pamięcią – o twórczości Jana Jakuba Szterna”.
 • Otwarte seminarium doktoranckie "Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole" zorganizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL –Kazimierz Dolny nad Wisłą - 7.07. 2011 r. – uczestnictwo.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji. W setną rocznicę urodzin Czesława Miłosza” zorganizowana przez Katedrę Wczesnej Edukacji IP Uniwersytetu Szczecińskiego – Międzyzdroje, Hotel Vestina – 15-16.09.2011 r. – referat „Miejsce kołysanki w kulturowej edukacji dziecka”.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom - Warszawa -  13.10.2011 r. - wykałd "pieśni zaklęte w dwa języki. O kołysankach polskich i żydowskich".

2010

 • Seminarium  „TWARZE I WIDMA. Żydzi w literaturze polskiej, Polacy w literaturze żydowskiej. Epoka narodów (poł. XIX - 1918) – 11.05.2010 r. - Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie – referat „Unter dem Kind's Wigele…” O żydowskich kołysankach.
 • Spotkanie w lubelskim oddziale Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – 21.05.2010 r. – referat „O najstarszych żydowskich kołysankach”.
 • Konferencja „Edukacyjna r-e-wolucja. Nowa dydaktyka i nowe technologie w szkole” zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne PWN – 25.05.2010 r. – uczestnictwo.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Przeobrażenia w języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku” zorganizowana przez PWSZ w Chełmie – 31.05.-01.06.2010 r. – referat „Zmiany w kształceniu polonistycznym w świetle nowej podstawy programowej”.
 • Otwarte seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL: ,,Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów". 28.06.2010 r. (Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą) – uczestnictwo.
 • Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji oferty naukowej i badawczej. Sztuka negocjacji: Jak zawrzeć korzystne umowy na przeprowadzenie badań? W ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” zorganizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 27-28.09.2010 r. – uczestnictwo.

 

2009

 • Konferencja naukowa "Etyka nauczyciela" zorganizowana przez Instytut Jana Pawła II KUL, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza - 9-10.06. 2009 r. – uczestnictwo.
 • Liczne konferencje metodyczne doskonalące warsztat nauczyciela polonisty organizowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa pedagogiczne, okręgową komisję egzaminacyjną itp. – uczestnictwo.
 • „VII Międzynarodowe Seminarium Kultury Żydowskiej i Języka Jidysz” organizowane przez Fundację Shalom, Śródborów 6-19.07.2009 r. – uczestnictwo.
 • Konferencja naukowa „E-polonistyka_2”, Lublin 3-4.12.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA); - uczestnictwo.

2008

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polsko-żydowska i jej naukowe konteksty. Stan i perspektywy badań” zorganizowana przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ i Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – 9-10.12.2008 r. – referat „Cztery żywioły w czternastu odsłonach – pieśni dla dzieci I. L. Pereca”.

2007

 • Panel dyskusyjny "Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?", zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - 26.06.2007 r w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - uczestnictwo.
 • IV Wrocławska Konferencja Judaistyczna „Kobiety w Kulturze jidysz” zorganizowana przez Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego – 24-25.09.2007 r.  – referat „Obraz kobiety w pieśniach Mordechaja Gebirtiga”.

2006

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Lublinie - Żydzi we Lwowie" zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (21-22.11.2006) - uczestnictwo

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 19:15 - Agnieszka Karczewska