Lublin, 21-22 kwietnia 2022 r.

 

SWOJSKOŚĆ ORAZ CUDZOZIEMSZCZYZNA

Z DZIEJÓW WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ I POWSZECHNEJ

 

Od niepamiętnych czasów aktywność militarna, traktowana jako czynnik niezbędny do zapewnienia im bezpieczeństwa i prowadzenia ekspansji na zewnątrz, wymagała od państw i społeczeństw największego wysiłku i zaangażowania. Dlatego wojskowość była zazwyczaj nieodzownym elementem tożsamości każdej wspólnoty państwowej i narodowej, jedną z najbardziej rodzimych dziedzin życia zbiorowego w jej obrębie. Z drugiej strony, starając się  nadać własnym siłom zbrojnym jak największą wartość i skuteczność, sięgano po obce osiągnięcia na tym polu, korzystając z wypracowanych gdzie indziej sposobów walki, jej narzędzi w postaci uzbrojenia i wyposażenia, czy też zasad organizacyjnych. Towarzyszyły temu w wielu państwach takie zjawiska jak masowe przyjmowanie cudzoziemców do służby w siłach zbrojnych czy włączanie obcych terminów do zasobów słownictwa wojskowego. Zaczerpnięte z zewnątrz wzory częstokroć z biegiem czasu tak bardzo wtapiały się w rodzime tradycje militarne wielu państw i narodów, że dziś są uważane za ich integralną część.  Zjawiska z tego zakresu, jak też wiele pokrewnych im zagadnień, chcielibyśmy uczynić przedmiotem obrad naszej kolejnej konferencji z cyklu "Homo militans", której tytuł będzie brzmiał: Swojskość oraz cudzoziemszczyzna w wojskowości polskiej i powszechnej. Serdecznie zapraszamy do  wzięcia w niej udziału.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres niewin[at]kul.pl do dnia 31 marca 2022 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Komitet organizacyjny

 

dr hab. Jan Ptak

dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL

dr Marcin Baranowski

dr Andrzej Gładysz

 


 

W dniach 5-6 października br. nasi pracownicy naukowi zaprezentowali ciekawe referaty podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Ośrodek Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne pt.

 

„Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób – opracowanie – udostępnianie".

 

Program

 


Ośrodek Badań nad Dziejami KUL Instytut Historii

oraz

Katedra Historii Kościoła KUL Instytut Nauk Teologicznych

zapraszają na sympozjum

Ks. Idzi Radziszewski

- nasz Założyciel w 150-lecie urodzin

Sympozjum odbędzie w czwartek, 10 czerwca 2021 r. w trybie stacjonarnym  w sali CTW 114. Transmisja on-line rozpocznie się o godz. 10.00.

Link do transmisji: https://youtu.be/Jx2CUr21A7s

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2021, godz. 13:02 - Ewa Krawczak