2014

 

 • VII Sympozjum Polsko-Ukraińskie. I. Perspektywy organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. II. Onomastyka pogranicza, Wola Uhruska, 30-31.05.2014 (O nazwach ulic w małych miejscowościach).

 

2013

 

 • Polsko-ukraińskie spotkania „Dialog Dwóch Kultur”, Krzemieniec, 3-7.09.2013 (Tajemnicze słowo Poety – panachać).
 • Seminarium Język a muzyka. Ujęcia lingwistyczne, Siedlce, 17.10.2013 („Czyste szaleństwo” - współczesna piosenka okolicznościowa. Liber i zespół InoRos).

 

2009

 

 • VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców: Język polski. Współczesność – Historia, Lublin, 7-8.05.2009 (Trudne nazwy w słowniku „Nazwy miejscowe Polski”)
 • Wyraz w języku i tekście – teoria i praktyka, Siedlce, 5-6.06.2009 (Elementy kresowe w języku „Utworów nieznanych” Jarosława Iwaszkiewicza. Leksyka i frazeologia.)
 • Polsko-ukraińskie spotkania <<Dialog dwóch kultur>>. (Rok Juliusza Słowackiego), Krzemieniec (Ukraina), 3-7.09.2009.
 • Konferencja poświęcona życiu i pracy badawczej Profesora Władysława Kuraszkiewicza, Włodawa, 18-19.06. 2009.

 

2008

 • VIII Podlaskie Spotkania Historyczne: Mniejszości religijno‑narodowe południowego Podlasia, Łosice, 29.11.2008.
 • Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w KUL-u, Lublin, 5.11.2008 r.
 • Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnost' a perspektívy, Bańska Bystrzyca (Słowacja), 24-25.04. 2008 r.

 

2006

 •  VII Spotkania Lubelskich Językoznawców: : Język polski. Współczesność – Historia, Lublin, 5-6.12.2006 r.
 • Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Białystok, 15-17.05.2006 r.

 

2002

 • Dni Lublina w Poznaniu, Poznań, 6-8.05.2002 r.
 • Polsko‑ukraińskie powiązania językowe, Kazimierz Dolny, 26-27.04.2002 r.

 

2001

 • Znak językowy w pejzażu semiotycznym, Siedlce, 26.10.2001 r.

 

2000

 •  Dni Lublina w Poznaniu, Poznań, 11-12.12.2000 r.
 • Literackie obrazy kultury polskiej: Twórczość Władysława Reymonta (w 75 rocznicę śmierci pisarza), Biłgoraj, 8-9.11.2000 r.

 

1999

 • Spotkania Lubelskich Językoznawców: Język polski, jego historia i współczesność, Lublin, 9-10.12.1999 r.

 

1997

 • Język w mieście i jego okolicach (w związku z 450-leciem Siedlec), Siedlce, 15-16.12.1997 r.

 

1994

 • Konferencja językoznawcza poświęcona pamięci Profesora Witolda Doroszewskiego, Białowieża, 13-15.06.1994 r.

 

1993

 • Dialektologia – teoria, metodologia, słownictwo, Mogilany, 26-28.11.1993 r.

 

1992

 • Polszczyzna północno‑wschodnia. Znaczenie badań regionalnych dla kultury języka, Białystok, 18-20.12.1992 r.
 • XX Jubileuszowa Konferencja Młodych Językoznawców: Język – Teoria – Dydaktyka, Zielonka, 7-10.06.1992 r.

 

1991

 • VII Kolokwium Naukowe Między Wschodem i Zachodem. Historia Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy w ich wzajemnych relacjach, Lublin, 18-21.06.1991 r.

 

1990

 • O języku religijnym. II Spotkanie Kameralne, Kazimierz Dolny, 26-28.04.1990 r.

 

1988

 • XIV Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Supraśl, 2-4.11.1988 r
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Łódź, 10-12.05.1988 r.

 

1980

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Młodych Językoznawców, Nowa Wieś Szlachecka, 16-17.05.1980 r.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2015, godz. 22:11 - Małgorzata Nowak-Barcińska