Zapraszamy studentów slawistów I i II stopnia studiów do udziału w konkursie na najlepszy esej na temat Rosji!

 

Konkurs na temat:

 

Rosja – zagadka, mit, przekleństwo…?

Czym dla mnie jest?

 

Zasady konkursu:

  1. Temat główny powinien być, zgodnie z poetyką eseju, ujęty przez autora pracy subiektywnie (w aspekcie np. kultury, literatury, dziejów, teraźniejszości Rosji… itd.).
  2. Termin składania prac - do 20 maja 2017 roku.
  3. Prace powinny być napisane w języku polskim, objętość prac – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza).
  4. Nadesłane prace oceniać będzie komisja złożona z pracowników Katedry Literatury Rosyjskiej.
  5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie katedry.
  6. Adres, na jaki należy nadsyłać prace konkursowe: e-mal: klros@kul.lublin.pl

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017, godz. 20:54 - Monika Grygiel