Dyrektorzy Instytutu Nauk o Zdrowiu i Instytutu Nauk Medycznych KUL ogłaszają wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu, zgodnie z warunkami określonymi w załączonym Regulaminie. Maksymalna kwota dofinansowania - 25 000 zł
Okres realizacji grantów - do 18 miesięcy
Termin składania wniosków – 3 kwietnia 2023 r.
Wnioski o realizację projektu należy przesłać w wersji elektronicznej (PDF oraz wersja edytowalna) na adres wm@kul.pl oraz złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Nauk Medycznych.

 

Regulamin dyscyplinowy 2023
Formularz wniosku grantowego 2023

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2023, godz. 09:13 - Iwona Wysk