Dział Organizacyjno-Prawny KUL

 

e-mail: dop@kul.pl

tel.: 81 445 41 77

 

 

Funkcje sekretarz nagrody pełni Pani

 

r.pr. Katarzyna Misiewicz-Osemek

 

e-mail: katarzyna.misiewicz-osemek@kul.pl, tel. (81) 445 41 27

 

 

 

Strona internetowa Fundacji Potulickiej

 

http://fundacjapotulicka.pl

 

Fundacja Potulicka
Wojnowo 5
86-014 Wojnowo
Polska
+48 52 381 55 96
sekretariat@fundacjapotulicka.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2020, godz. 10:19 - Grzegorz Tylec