Fundacja Potulicka http://fundacjapotulicka.pl (dawniej Fundacja im. Anieli hr. Potulickiej) została powołana przez Anielę Hrabinę Potulicką 10 sierpnia 1925 roku aktem notarialnym sporządzonym u notariusza dr. Jana Sławskiego w Poznaniu. Po długich zabiegach i drobnych korektach Fundacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów 14 marca 1928 r. i ogłoszona w dzienniku Ustaw RP nr 36 z dnia 24 marca 1928 r.

 


 

Konkursy o nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej:

 

 

 

 

 

Laureatem Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu w roku 2018

został

 


  Michał Gierycz

 

autor monografii:

 

"Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej",

Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2018, godz. 14:38 - Grzegorz Tylec