Kwestionariusz do pomiaru cech osobowości kojarzonych z przedsiębiorstwem

(wersja  PDF lub WORD)

 

Wizerunek firmy

(O.Gorbaniuk, A.Lebiedowicz)

 

Instrukcja: Proszę za pomocą 5-stopniowej skali ocenić, w jakim stopniu poniższe przymiotniki dobrze opisują Pana/i opinię o firmie X. Proszę otoczyć kółkiem właściwą odpowiedź na skali od 1 (nie zgadzam się) do 5 (zgadzam się), gdzie poszczególne cyfry oznaczają:

 

1

2

3

4

5

nie zgadzam się

raczej się nie zgadzam

ani tak

ani nie

raczej się zgadzam

zgadzam się

 

Firma X jest:

stabilna

1

2

3

4

5

 

inteligentna

1

2

3

4

5

innowacyjna

1

2

3

4

5

 

serdeczna

1

2

3

4

5

wesoła

1

2

3

4

5

 

stateczna

1

2

3

4

5

zarozumiała

1

2

3

4

5

 

egoistyczna

1

2

3

4

5

energiczna

1

2

3

4

5

 

kreatywna

1

2

3

4

5

towarzyska

1

2

3

4

5

 

radosna

1

2

3

4

5

poważna

1

2

3

4

5

 

zrównoważona

1

2

3

4

5

dwulicowa

1

2

3

4

5

 

przebiegła

1

2

3

4

5

 

Copyright © 2010 O.Gorbaniuk, A.Lebiedowicz

 

 

Klucz:

Skala

Przymiotniki

Stabilność

stabilna, poważna, stateczna, zrównoważona

Innowacyjność

innowacyjna, energiczna, inteligentna, kreatywna

Otwartość

wesoła, towarzyska, serdeczna, radosna

Makiawelizm

zarozumiała, dwulicowa, egoistyczna, przebiegła

 

Sposób obliczania: wynik w skali oblicza się jako średnia pozycji wchodzących w skład skali

 

Właściwości psychometryczne (w skrócie1):

  • Rzetelność skal (alfa Cronbacha): Stabilność (α = 0,80), Innowacyjność (α = 0,79), Otwartość (α = 0,85), Makiawelizm (α = 0,85)
  • EFA: cztery czynniki wyjaśniają 67% wariancji pozycji skal.
  • CFA: wskaźniki dopasowanie: χ² = 839.86, df = 98, p < .001; przedział ufności dla RMSEA: 0.050-0.056; przedział ufności dla skorygowanego wskaźnika gamma populacji: 0.943-0.953.

 

Wartość predykcyjna postawy wobec firmy:

  • Cztery wymiary wizerunku tłumaczą 65% wariancji postawy wobec firmy (F(4,1041) = 478,29, p < 0,001, R = 0,81, próba N = 1045 opisów firm. Wzory na obliczenie postawy na podstawie znajomości wizerunku:
  • Wyniki „surowe”: Postawa* = 8,58xStabilność + 4,10xInnowacyjność + 7,23xOtwartość – 10,82xMakiawelizm – 26,74; *Postawa mierzona na skali od 0 do 100.
  • Wyniki standaryzowane**: Postawa = 0,27xStabilność + 0,11xInnowacyjność + 0,21xOtwartość – 0,42xMakiawelizm; **(M = 0, SD = 1).

 

1Szczegółowy opis procesu opracowania kwestionariusza można znaleźć w: Gorbaniuk, O., Lebiedowicz, A. (2010). Taksonomia leksykalna i struktura cech osobowości przypisywanych przedsiębiorstwom. Czasopismo Psychologiczne, 16(2), 237-251 [PDF].

Autor: Oleg Gorbaniuk
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2013, godz. 15:28 - Oleg Gorbaniuk