Kwestionariusz do pomiaru cech osobowości kojarzonych z krajem

 (wersja  PDF lub WORD)

 

Wizerunek kraju

(O.Gorbaniuk, M.Omiotek)

 

Instrukcja: Proszę za pomocą 5-stopniowej skali ocenić, w jakim stopniu poniższe przymiotniki dobrze opisują Pana/i opinię o kraju X. Proszę otoczyć kółkiem właściwą odpowiedź, stopniując ją w razie potrzeby na skali od 1 (nie zgadzam się) do 5 (zgadzam się), gdzie poszczególne cyfry oznaczają:

 

1

2

3

4

5

nie zgadzam się

raczej się nie zgadzam

ani tak

ani nie

raczej się zgadzam

zgadzam się

 

Kraj X jest:

solidny

1

2

3

4

5

 

zawzięty

1

2

3

4

5

przebiegły

1

2

3

4

5

 

zorganizowany

1

2

3

4

5

wesoły

1

2

3

4

5

 

towarzyski

1

2

3

4

5

uporządkowany

1

2

3

4

5

 

zaborczy

1

2

3

4

5

konfliktowy

1

2

3

4

5

 

obowiązkowy

1

2

3

4

5

rozrywkowy

1

2

3

4

5

 

spontaniczny

1

2

3

4

5

dokładny

1

2

3

4

5

 

wojowniczy

1

2

3

4

5

radosny

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 O.Gorbaniuk, M.Omiotek

 

Modyfikacja instrukcji: w celu ułatwienia procesu wyobrażenia cech „osobowości” kraju można dodatkowo zamiast „Kraj X jest” użyć instrukcję personifikującą: „Proszę sobie wyobrazić kraj X jako osobę. Gdyby kraj X byłby osobą, byłaby to osoba:” odpowiednio dostosowując końcówkę przymiotników.

 

Klucz:

Skala

Przymiotniki

Kompetencja

uporządkowany, obowiązkowy, zorganizowany, solidny, dokładny

Agresywność

wojowniczy, zawzięty, przebiegły, zaborczy, konfliktowy

Spontaniczność

rozrywkowy, wesoły, towarzyski, radosny, spontaniczny

 

Sposób obliczania: wynik w skali oblicza się jako średnia pozycji wchodzących w skład skali

 

Właściwości psychometryczne (w skrócie1):

  • Rzetelność skal (alfa Cronbacha): Kompetencja (α = 0.86), Agresywność (α = 0.80), Spontaniczność (α = 0.88).
  • EFA: trzy czynniki wyjaśniają 72% wariancji pozycji skal.
  • CFA: wskaźniki dopasowania: χ2 = 92.28, df = 24, p < 0.001; przedział ufności RMSEA 0.057-.088; przedział ufności indeksu gamma populacji 0.961-0.983; GFI = 0.964, AGFI = 0.932.

 

Mini lista przymiotników (3 itemy x 3 skali = 9 przymiotników) w podanej kolejności: wesoły, zorganizowany, wojowniczy, towarzyski, solidny, zawzięty, życzliwy, dokładny, zaborczy; rzetelność skal (alfa Cronbacha): Kompetencja (α = 0.86), Agresywność (α = 0.77), Spontaniczność (α = 0.83).

 

Wartość predykcyjna postawy wobec kraju:

  • Trzy wymiary wizerunku tłumaczą 46% wariancji postawy wobec kraju (R = 0.68, F(3,547) = 152.62, p < 0.001), próba N = 550 opisów krajów.
  • Wzór na obliczenie postawy na podstawie wyników w skalach (wyniki standaryzowane*): Postawa = 0.25xKompetencja + 0.55xSpontaniczność + 0.31xAgresywność; *(M = 0, SD = 1).

 

________________

1Szczegółowy opis procesu opracowania kwestionariusza można znaleźć w: Gorbaniuk, O., Omiotek, M. (2011). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura dyspozycji przypisywanych krajom. Psychologia Społeczna, 6(4), 330-350 ( PDF)

Autor: Oleg Gorbaniuk
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2013, godz. 15:29 - Oleg Gorbaniuk