Kwestionariusz do pomiaru cech osobowości kojarzonych z marką

  (wersja  PDF lub WORD)

 

Wizerunek marki

(O.Gorbaniuk)

 

Instrukcja: Proszę za pomocą 5-stopniowej skali ocenić, w jakim stopniu poniższe przymiotniki dobrze opisują Pana/i opinię o marce X. Proszę otoczyć kółkiem właściwą odpowiedź, stopniując ją w razie potrzeby na skali od 1 (nie zgadzam się) do 5 (zgadzam się), gdzie poszczególne cyfry oznaczają:

 

1

2

3

4

5

nie zgadzam się

raczej się nie zgadzam

ani tak

ani nie

raczej się zgadzam

zgadzam się

 

Marka X jest:

solidna

1

2

3

4

5

 

wyniosła

1

2

3

4

5

zarozumiała

1

2

3

4

5

 

spontaniczna

1

2

3

4

5

spokojna

1

2

3

4

5

 

pracowita

1

2

3

4

5

rozrywkowa

1

2

3

4

5

 

chciwa

1

2

3

4

5

dokładna

1

2

3

4

5

 

skromna

1

2

3

4

5

egoistyczna

1

2

3

4

5

 

towarzyska

1

2

3

4

5

subtelna

1

2

3

4

5

 

odpowiedzialna

1

2

3

4

5

wyluzowana

1

2

3

4

5

 

skąpa

1

2

3

4

5

ambitna

1

2

3

4

5

 

wesoła

1

2

3

4

5

łagodna

1

2

3

4

5

 

wrażliwa

1

2

3

4

5

 

Copyright © 2010 O.Gorbaniuk

 

Modyfikacja instrukcji: w celu ułatwienia procesu wyobrażenia cech „osobowości” marki można dodatkowo użyć instrukcję personifikującą zamiast „Marka X”: „Proszę wyobrazić przez chwilę tę markę jako osobę. Gdyby marka X była osobą, byłaby to osoba:

 

Klucz:

Skala

Przymiotniki

Kompetencja

solidna, dokładna, ambitna, pracowita, odpowiedzialna

Subtelność

spokojna, subtelna, łagodna, skromna, wrażliwa

Spontaniczność

rozrywkowa, wyluzowana, spontaniczna, towarzyska, wesoła

Egoizm

zarozumiała, egoistyczna, wyniosła, chciwa, skąpa

 

Sposób obliczania: wynik w skali oblicza się jako średnia pozycji wchodzących w skład skali

 

Właściwości psychometryczne (w skrócie1):

  • Rzetelność skal (alfa Cronbacha): Kompetencja (α = 0.84), Subtelność (α = 0.82), Spontaniczność (α = 0.83), Egoizm (α = 0.77).
  • Przeciętna stałość skal (dwukrotny pomiar w odstępie 14 dni): 0.75
  • EFA: cztery czynniki wyjaśniają 60% wariancji pozycji skal.
  • CFA: wskaźniki dopasowania: χ² = 1244,89, df = 164, p < 0.001; przedział ufności dla RMSEA: 0.050-0.056.

 

Normy do diagnozy średniego profilu postrzegania marki na tle innych marek: Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki: perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin: Wydawnictwo KUL (s.346-348).

________________

1Szczegółowy opis procesu opracowania kwestionariusza oraz właściwości psychometrycznych skal w zależności od kategorii produktu można znaleźć w: Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki: perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin: Wydawnictwo KUL (s.231-272; s.335-345).

Autor: Oleg Gorbaniuk
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2013, godz. 15:29 - Oleg Gorbaniuk