Katedra Psychologii Rozwojowej jest współgospodarzem Laboratorium Psychologii Rozwojowej, wyposażonego w podstawowy sprzęt do badań i ćwiczeń o charakterze laboratoryjnym: szyba wenecka, kamera, testy diagnostyczne i pomoce eksperymentalne.

Zajęcia laboratoryjne mają na celu wprowadzenie studentów w podstawy praktycznej diagnozy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży z użyciem metod eksperymentalnych, testowych i obserwacyjnych, stosowanych przez studentów psychologii z udziałem dzieci i młodzieży, w grupach 10-12 osobowych.

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 17:22 - Agata Błachnio