aneta_przepiorka_180

Dr Aneta Przepiórka otrzymała Laur Uniwersytecki – Nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego II stopnia za współautorstwo serii prac z zakresu psychologii czasu i psychologii internetu, realizowanych w ramach grantów NCN i Ministerstwa Zdrowia, opublikowanych w najwyżej punktowanych czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Gratulujemy!

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017, godz. 14:53 - Małgorzata Bąk