Laureaci nagrody w ubiegłych latach

Laureaci nagród im. Anieli hr. Potulickiej

 

 

Nagroda  za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu otrzymali:

 

 • 2015 - Paweł Hajduk, Prezes Zarządu Hajduk Group sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

 • 2021 - Kapituła Konkursu podjęła decyzję o nieprzyznaniu nagrody

 • 2022 - Kapituła Konkursu podjęła decyzję o nieprzyznaniu nagrody

 

 

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu:

 

 • 2016 - Monika Maludzińska,  autorka monografii „Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących. Walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku", Warszawa  2015

 

 • 2017 - Magdalena Zdun, autorka monografii „Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

 

 • 2018 -  Michał Gierycz, autor monografii „Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej”, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017

 

 • 2019 - Kapituła Konkursu podjęła decyzję o nieprzyznaniu nagrody

 

 • 2020 - dr hab. Anna Musiała, prof. UAM, za monografię „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne”, wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 

 • 2021 - ks. dr hab. Ks. Adam Rybicki, prof. KUL, za monografię „Od antropologii do duchowości mężczyzny. Źródła, koncepcje, perspektywy”, Wyd. „Bernardinum”, Pelplin 2020.

 • 2022 - dr Dawid Kostecki, za monografię "Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego SJ", Wydawnictwo KUL, Lublin 2021

 

 

 

Nagroda za działalność społeczną w duchu solidarnego humanizmu:

 

 • 2020 - Jan Arczewski - inicjator pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych, z którego pomocy dotychczas skorzystało prawie 100 tys. osób.

 

 • 2021 - Monika i Andrzej Demczuk - właściciele sieci restauracji „Plackarnia”, od lat zaangażowani w działalność społeczną i charytatywną na terenie Lublina, m.in. w założonej przez siebie Fundacji „W Duchu Miłości”.

 • 2022 - Kapituła Konkursu podjęła decyzję o nieprzyznaniu nagrody

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona