VII Lubelski Festiwal Nauki

 

Szanowni Państwo,

Lubelski Festiwal Nauki

VII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki nieuchronnie przechodzi do historii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Pracownikom naszej Uczelni, Wydziałom z Lublina, a także Wydziałom Zamiejscowym z Tomaszowa Lubelskiego i Stalowej Woli oraz Instytutom Międzywydziałowym i jednostkom ogólnouczelnianym, Studentom, organizacjom studenckim i kołom naukowym za aktywny udział we wszystkich  imprezach festiwalowych.

Mamy nadzieję, że Festiwal - kolejny już raz - był znakomitą okazją do zaprezentowania dorobku naukowego naszej Uczelni, a także kierunków studiów oraz przemyśleń, pasji, zainteresowań naukowych i pozanaukowych Pracowników i Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy 

 

 

Łatwy do zapamiętania adres strony LFN w serwisie KUL: www.kul.pl/festiwal

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona