Doktorantka naszego instytutu Małgorzata Maria Kulik otrzymała wyróżnienie w kategorii najlepsza praca doktorska za rozprawę „Wybrane psychospołeczne uwarunkowania proaktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców dzieci z zaburzeniami genetycznymi” (promotor dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL)

 

https://www.kul.pl/katedra-psychologii-rehabilitacji,1760.html

 

16 grudnia 2014

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2015, godz. 14:57 - Agata Błachnio