Program studiów (pogrubione przedmioty na I roku studiów)

 

Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotów

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Suma punktów ECTS dla modułu

Koordynator

Moduł 1 – Zajęcia ogólnouniwersyteckie i przedmioty misyjne

1. Etyka

30

2

15

KUL

2. Logika

30

2

3. Historia filozofii

60

3

4. Wychowanie fizyczne

60

2

5. Język obcy (I)

120

6

Moduł 2 – Organizacja ruchu turystycznego

1. Podstawy turystyki przyrodniczej i kulturowej

45

4

39

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

2. Geografia turystyczna

120

11

3. Prawo w turystyce

30

4

4. Ekonomia i zarządzanie turystyką

60

5

5. Społeczna psychologia turystyki

60

5

6. Socjologia turystyki

60

2

7. Metodyka prowadzenia imprez turystycznych

60

5

6. Język obcy (II)

60

3

Moduł 3 – Kultura materialna

1. Turystyka militarna

75

7

36

dr hab. Jan Ptak, prof. KUL

2. Architektura rezydencjonalna i obronna

60

5

3. Architektura sakralna

45

5

4. Turystyka muzealna i kolekcjonerska

60

5

5. Etnoturystyka i turystyka miejska

75

7

6. Epigrafika

60

7

Moduł 4 – Dziedzictwo duchowe

1. Turystyka religijna i pielgrzymkowa

75

7

32

dr Irena Wodzianowska

2. Turystyka literacka

75

7

3. Sztuki plastyczne

75

7

4. Antropologia kulturowa

60

5

5. Historia turystyki i czasu wolnego

60

6

Moduł 5 – Historia społeczno-polityczna

1. Krajobraz demograficzny

60

6

33

dr Arkadiusz Stasiak

2. Turystyka biograficzna i genealogiczna

45

4

3. Społeczna uwarunkowania rozwoju cywilizacji europejskiej

90

8

4. Historia polityczna

90

8

5. Historia życia prywatnego

75

7

Moduł 6 – Praca dyplomowa

1. Seminarium licencjackie

60

6

16

 

2. Praca dyplomowa

 

10

Moduł 7 – Zajęcia praktyczne

1. Praktyka studencka (zewnętrzna)

 

6

9

dr Piotr Rachwał

2. Praktyka studencka (wewnętrzna)

 

3

Autor: Bogumił Szady
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013, godz. 07:34 - Bogumił Szady