Nagroda przyznawana pracownikom i doktorantom Instytutu Psychologii KUL za publikacje umieszczone w obiegu międzynarodowym, głównie w formie artykułów opublikowanych w czasopismach figurujących na liście Journal Citation Index (JCI).

regulamin przyznawania nagród

Skład Kapituły:

prof. dr hab. Stanisława Steuden

prof. dr hab. Piotr Francuz

prof. dr hab. Adam Biela

prof. dr hab. Andrzej Sękowski

prof. dr hab. Piotr Oleś

 

Nagrody za rok 2017

 

Podczas spotkania w styczniu 2018 r., Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego wręczyła nagrody następującym Autorom publikacji na liście JCR (w nawiasie liczba artykułów):

 

 

Paweł Augustynowicz (1), Agata Błachnio (6), Adam Biela (1), Klaudia Czapla (1), Piotr Francuz (1), Oleg Gorbaniuk (2), Tomasz Jankowski (1), Natalia Kopiś (1), Karolina Krzysztofik (1), Mariola Łaguna (8), Małgorzata Łysiak (2), Dorota Mącik (1), Emilia Mielniczuk (2), Piotr Oleś (3), Wojciech Otrębski (2), Aneta Przepiórka (6), Małgorzata Puchalska-Wasyl (1), Ewelina Purc (1), Wiktor Razmus (6), Bohdan Rożnowski (1), Elżbieta Talik (1), Dariusz Zapała (1), Beata Zarzycka (2)

 

Nagrody za rok 2016

 

Podczas spotkania w styczniu 2017 r., Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego wręczyła nagrody następującym Autorom publikacji na liście JCR (w nawiasie liczba artykułów):

 

Augustynowicz Paweł (2), Bałakier Edyta (2), Błachnio Agata (14), Boruch Wioleta (2), Cudo Andrzej (1), Francuz Piotr (4), Fudali-Czyż Agnieszka (2), Jankowski Tomasz (2), Jaśkiewicz Marta (1), Kopiś Natalia (1), Łaguna Mariola (4), Meisner Michał (1), Orłowska Agnieszka (1), Przepiórka Aneta (21), Puchalska-Wasyl Małgorzata (3), Purc Ewelina (1), Ratomska Marta (2), Sherstyuk Lyubomyr (2), Sobol-Kwapińska Małgorzata (8), Stróżak Paweł (4), Tużnik Przemysław (1), Wiechetek Michał (1), Zabielska- Mendyk Emilia (1),Zapała Dariusz (1)

 

Nagrody za rok 2015

W 2014 roku Pracownicy IP opublikowali 48 artykuły na liście filadelfijskiej. Podczas spotkania opłatkowego w grudniu 2015, Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego wręczyła nagrody następującym Autorom publikacji na liście JCR (w nawiasie liczba artykułów):

 

Augustynowicz Paweł (1), Bartczuk Rafał (1), Bąk Wacław (1), Biela Adam (1), Błachnio Agata (11), Cudo Andrzej (1), Francuz Piotr (1), Jankowski Tomasz (2), Klinkosz Waldemar (1), Mielniczuk Emilia (1), Łaguna Mariola (2), Oleś Maria (1), Przepiórka Aneta (11), Puchalska-Wasyl (1), Szubielska Magdalena (1), Sękowski Andrzej (1), Sobol-Kwapińska Małgorzata (2), Śliwak Jacek (1), Wałachowska Karolina (1), Wiechetek Michał (1), Zabielska-Mendyk Emilia (1), Zapała Dariusz (1), Zarzycka Beata (2), Żaliński Adam (1)

 

Nagrody za rok 2014

W 2014 roku Pracownicy IP opublikowali 23 artykuły na liście filadelfijskiej. Podczas spotkania opłatkowego w grudniu 2014, Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego wręczyła nagrody następującym Autorom publikacji na liście JCR:

Paweł Augustynowicz, Wacław Bąk, Bernarda Bereza, Adam Biela, Agata Błachnio, Piotr Francuz, Agnieszka Fudali-Czyż, Tomasz Jankowski, Waldemar Klinkosz, Bogusława Lachowska, Mariola Łaguna, Michał Meisner, Maria Oleś, Piotr Oleś, Aneta Przepiórka, Małgorzata Puchalska-Wasyl, Elżbieta Rydz, Andrzej Sękowski, Stanisława Steuden, Magdalena Szubielska, Katarzyna Szymona-Pałkowska, Beata Zarzycka

 

 

Nagrody za rok 2013

W 2013 roku Pracownicy IP opublikowali 13 artykułów na liście filadelfijskiej. Podczas spotkania opłatkowego w grudniu 2013, Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego przyznała nagrody następującym Autorom publikacji na liście JCR: Wacław Bąk, Agata Błachnio, Piotr Francuz, Oleg Gorbaniuk, Tomasz Jankowski, Karol Juros, Mariola Łaguna, Maria Oleś, Piotr Oleś, Aneta Przepiórka, Małgorzata Sobol-Kwapińska, Stanisława Steuden, Elżbieta Talik, Emilia Zabielska-Mendyk.


                                          

 

 

Gorbaniuk, O., Budziańska, A., Owczarek, M., Bozek, Juros, K. (2013). The Factor Structure of Polish Personality-Descriptive Adjectives: An Alternative Psycho-lexical Study. European Journal of Personality.27(3), 304–318. DOI: 10.1002/per.1921 [IF = 2.521]

 

Louis, K., Przepiórka, A., Beste-Guldborg, A., Williams, M., J., Błachnio, A., Guendouzi, J. Reichel, I. K., Ware, M., B. (2013).Stuttering attitudes of students: Professional, intracultural, and international comparisons. Journal of Fluency Disorders (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.jfludis.2013.10.001 [IF 5 = 2.961]

 

Przepiórka, A., Błachnio, A., Louis, K., Woźniak, T. (2013). Public Attitudes Toward Stuttering in Poland. International Journal of Language & Communication Disorders 48(6):703-14.doi: 10.1111/1460-6984.12041. [IF = 1.441]

 

Błachnio, A, Przepiórka, A. & Rudnicka, P. (2013): Psychological Determinants of Using Facebook: A Research Review, 29(11), 775-787, International Journal of Human-Computer Interaction, DOI:10.1080/10447318.2013.780868 [IF = 1.131]

 

Sobol-Kwapińska, M. (2013). Hedonism, fatalism and "carpe diem": Profiles of attitudes towards the present time. Time & Society, 22(3),371-390, DOI: 10.1177/0961463X13487043 [IF = 0.528]

 

Francuz, P., Zabielska-Mendyk, E. (2013). Does the brain differentiate between related and unrelated cuts when processing audiovisual messages? An ERP study. Media Psychology, 16, 1-15. DOI: 10.1080/15213269.2013.831394 [IF 5 = 1.925]

 

Borkowska, A. R., Francuz, P., Soluch, P., Wolak, T. (2013). Brain activation in teenagers with isolated spelling disorder during tasks involving spelling assessment and comparison of pseudowords. fMRI study. Brain & Development, xx, xx-xx. DOI: 10.1016/j.braindev.2013.10.010 [IF 5 = 1.862]

 

Francuz, P., Borkowska, A. R. (2013). Eye movement in isolated spelling disorder – an analysis using the dual route model of visual word recognition. Journal of Neurolinguistics, 26, 701-711. DOI: 10.1016/j.jneuroling.2013.06.002 [IF 5 = 1.987]

 

Talik, E. (2013).The adolescent Religious Coping Questionnaire. Translation and cultural adaptation of Pargament's RCOPE Scale for Polish adolescents. Journal of Religion & Health, 52(1), 143-58. doi: 10.1007/s10943-011-9464-x. [IF = 0.768]

 

Oleś, P., K. Alessandri, G., Oleś, M., Bąk, W., Jankowski, T., Łaguna, M., Caprara, V., G. (2013). Positive Orientation and Generalized Self-Efficacy. Studia Psychologica, 55(1), 47-59. [IF 5 = 0.34]

 

Laguna, M. (2013). Self-efficacy, self-esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43, 253–262. doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00994.x [IF=0.834]

Łaguna, M., Oleś, P. (2013). The structure of prosocial behavior: A comment on Richaud, Mesurado, and Cortada (2013). Psychological Reports: Mental & Physical Health, 113 (2), 586-589. doi: 10.2466/07.08.PR0.113x24z8 [IF=0.44]

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2018, godz. 13:05 - Małgorzata Bąk