reutt_natalia_120

Prof. Natalia Reutt


WIEK NIEWINNOŚCI

-    ur, 03.01.1909 r. w Aleksandrówce (Ukraina)
-    Miejskie Gimnazjum Żeńskie  ukończyła w Toruniu
-    uzyskała tytuł mgr filozofii w zakresie pedagogiki w 1938 r. pracą „Dążenia i ideały żeńskiej młodzieży gimnazjalnej”

O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI

-    profesor N. Reutt brała udział w pracach zespołowych nad Polską Bibliografią Psychologiczną i Słownikiem Biograficznym Psychologów Polskich,
-    podjęła pracę zespołową z Kliniką Neurochirurgiczną A.M. w Poznaniu,
-    prowadziła odczyty naukowe w Poznańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
-    była sekretarzem Poznańskiego Towarzystwa Psychologicznego w latach 1945-1949, a od 1949 r skarbnikiem tej instytucji,
-    od 1948 r. była również członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
-   
VIVANT PROFESSORES!

-    od 1945 r. pracuje na Uniwersytecie Poznańskim jako adiunkt przy Katedrze Psychologii,
-    wyrazem uznania dla jej pracy dydaktycznej było przyznanie jej w 1952 r. najwyższej nagrody Rektora Uniwersytetu Poznańskiego,
-    od 1954 r.  jest zastępcą profesora przy Katedrze Psychologii KUL,
-    prowadzi wykłady i ćwiczenia z psychologii wych. i pedagogiki eksperymentalnej, wykłady z psychologii młodzieży, ogólnej i rozwojowej,

NON OMNIS MORIAR

-    w 1950 r. na Uniwersytecie Poznańskim uzyskała tytuł doktora filozofii w zakresie psychologii  pracą „Ocena identycznych odcinków czasu przez dzieci w wieku szkolnym”
-    prace Pani Profesor, które zostały wydane:
•    „Działalność Jadwigi Chrząszczewskiej na łamach Przeglądu Pedagogicznego w latach 1892-1902” (1937)
•    „Próba psychologicznej analizy niektórych złudzeń geometrycznych” (1939)
•    „Analiza psychologiczna oceny czasu u dzieci w wieku szkolnym” (1949)
•    „Rozwój woli dziecka w pierwszym roku życia” (wspólnie z J.Reuttem, 1952)
•    „Analiza procesów uczenia się dorosłych analfabetów” (wspólnie z J.Reuttem, 1953)
•    „Zagadnienie pamięci w pracach Pawłowa” (1953)
-    „Jest ona pracownikiem o dużej inteligencji, wyjątkowych zaletach charakteru, pełna umiaru i spokoju wewnętrzenego, co pozwala jej opanować nawet bardzo trudne sytuacje. Ma dar wykładu i umiejętność kierownictwa dydaktycznego” – z opinii prof. T. Czeżowskiego, Uniwersytet w Toruniu

Zredagowane przez dr E.Talik i mgr A.Dobrowolską-Nowak  w oparciu o informacje z Archiwum KUL.

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2009, godz. 11:09 - Radosław Bułtowicz