Katedra Teorii i Antropologii Literatury

 

 

Adam Fitas, Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza. Kraków: Instytut Literatury, 2019, ss. 130.

fitas_patriota

Adam Fitas,
Patriota pejzażu. Studia i szkice do portretu Józefa Mackiewicza.
Lublin: Wydawnictwo KUL,

2019, ss. 228.

homo_iudicans

Edward Fiała,

Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby.

Lublin: Wydawnictwo KUL,

2018, ss. 172.

tyszczyk_okladkat_1 

Andrzej Tyszczyk,

W kręgu tragiczności. Studia.

Kielce: Pewne wydawnictwo,

2018, s. 232.

strategie2

 

Ireneusz Piekarski,

Strategie lektury podejrzliwej.

Wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

paluchowski_kw-600x600

 

Stefan Sawicki,
Andrzej Paluchowski (1933-2017). Kielce: Pewne wydawnictwo, 2018, s. 28.

 

idol2_1.[1]

 

Idol w kulturze.

Studia pod red. E. Fiały,

A. Fitasa, D. Skórczewskiego

Lublin:Wydawnictwo KUL,

2017, s. 292

sawicki3

Stefan Sawicki,

Wartość – sacrum – Norwid.

Studia i szkice aksjologicznoliterackie 3.

Lublin : Wydawnictwo KUL,

2017, s. 236

guty

Zuzanna Guty

Sonet w poezji polskiej

po 1956 roku.

Lublin: Wydawnictwo KUL,

2017, s. 256.

spis treści

cover_issue_98_pl_pl

„Roczniki Humanistyczne"

2016, z. 1.

Żydowskie i polskie powinowactwa literackie

Spis treści

 

intryga2

 

Intryga interpretacji.

Władysław Panas in memoriam.

Red. A. Fitas.

Lublin:Wydawnictwo KUL,

2016, s. 282.

Spis treści

Od redaktora

 

strategie_okladka1

Ireneusz Piekarski

Strategie lektury podejrzliwej.

Lublin: Wydawnictwo KUL,

2016, ss. 277.

Spis treści

Summary

Wstęp

 

melancholia

 

Melancholia:
The Disease of the Soul.

Ed. D. Skórczewski,
A. Wierciński. Lublin: Wyd. KUL, 2014, ss. 272.

ik2

Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy. Red. E. Fiała,
J. Borowski, I. Piekarski. Lublin: Wyd. KUL, 2014,
ss. 348.

spis_tresci

 

Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny

 

 

Dariusz Skórczewski, 

Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin: Wyd. KUL, 2013, ss. 510 + X. 

Fragm. recenzji z okładki

Spis treści

Summary

 

sawicki.jpg

 

Stefan Sawicki,

O uniwersytecie katolickim.

Lublin 2012, ss. 99.

 

Abraham1.jpg

 

Edward Fiała,
Abraham w polskiej prozie biblijnej. Lublin 2012, ss. 272.

 

 psycho.jpg

 

 

 

Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan. Red. E. Fiała, I. Piekarski. Lublin: Wyd. KUL, 2012, s. 352.

Spis_tresci.pdf

Wstep.pdf 

 

 

milosz.jpg

 

 

 

Miłosz - Czechowicz. Lektury paralelne. Red. A. Tyszczyk,
U. Wieczorek, A. Zińczuk.
Lublin 2011.

Czytaj całość

 

fitas_epos.jpg

 

Adam Fitas,
Zamiast eposu. Rzecz
o Dziennikach Zofii Nałkowskiej
Lublin: Wyd. KUL,  2011,

ss. 374.

Sawicki_O_pograniczu2.jpg

Stefan Sawicki,
O pograniczu literatury i religii.
Białystok 2011, ss. 18, nlb. 7.

z_ciemnosci2.jpg

Ireneusz Piekarski,
Z ciemności. O twórczości
Juliana Stryjkowskiego
.
Wrocław 2010, ss. 326
.

Spis treści.pdf

Summary.pdf

quo_2444

 

 

 

Stefan Sawicki,
„...quo magis veritas propagetur". Toruń 2010, s. 22.

 

 

 

 

sawicki_2436

Stefan Sawicki,
Krótkie medytacje
o mojej drodze badawczej.

Kielce 2010,
s. 16.

roczniki2009.jpg

„Roczniki Humanistyczne"
2009, z. 1
Prawda w literaturze
Nota redakcyjna.pdf

prawda_2440

Prawda w literaturze.
Studia pod redakcją
Andrzeja Tyszczyka,
Jarosława Borowskiego,
Ireneusza Piekarskiego
.
Lublin 2009, s. 706.

Wstęp Wstęp

Spis treści Spis treści

Contents Contents

zajacz_1419

Ryszard Zajączkowski,
Pisarz i wyznawca.
W kręgu twórczości
Romana Brandstaettera
.
Lublin 2009

Spis treści.pdf Spis treści.pdf

task_400

The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis,
and Literary Studies.

Edited by Dariusz Skórczewski, Andrzej Wierciński, Edward Fiała. Lublin: Wyd. KUL, 2009

CONTENTS.pdf CONTENTS

Introduction Introduction

rocz_1200

„Roczniki Humanistyczne”
2007, z. 1.
Pamięci Profesora
Władysława Panasa.

Spis treści Spis treści

sawicki2_400

Stefan Sawicki,
Wartość - sacrum - Norwid. 2. Studia  aksjologicznoliterackie
. Wydawnictwo KUL. Lublin 2007.

Spis zawartości Spis zawartości

fitas_okadka_400

Karol Ludwik Koniński,
Szkice krytyczne
.
Wydawnictwo „Arcana".
Kraków 2007. Wybór
i opracowanie Adam Fitas.

Spis treści Spis treści

tyszczyk_od_strony_wartoci_400

Andrzej Tyszczyk,
Od strony wartości.
Studia z pogranicza
teorii literatury i estetyki
. Wydawnictwo KUL. Lublin 2007.

Spis treści Spis treści

 

 

 

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 11:42 - Ireneusz Piekarski