DTI

Dział Teleinformatyczny istnieje na Uczelni od 1 października 1995. Od tego czasu udało się:

 • zbudować i utrzymać w ruchu sieć central telefonicznych;
 • zbudować i utrzymać infrastrukturę pasywną i aktywną sieci strukturalnej dla całej Uczelni;
 • zbudować (nawet kilka razy) infrastrukturę serwerów konieczną do świadczenia wymaganych usług;
 • zbudować i utrzymać system poczty pracowniczej i studenckiej;
 • zbudować i utrzymać system stron WWW;
 • opracować i zbudować duży system bazodanowy do obsługi administracji (i w znacznej części nawet go wdrożyć);
 • opracować i zbudować system WEB S4A stanowiący cześć e-KUL;
 • obsłużyć tysiące drobnych (a czasami trochę większych) spraw informatycznych, z którymi przychodzą do nas pracownicy i studenci.

 

Świadczymy usługi czysto informatyczne, ale z naszym udziałem udaje się też: zarejestrować na studia, otrzymać legitymację elektroniczną czy suplement. Podane przykłady nie wyczerpują listy procesów, do których Dział wtrącił swoje elektroniczne trzy grosze. Informatyzacja niepostrzeżenie przenika funkcjonowanie Uczelni.

Dział Teleinformatyczny zatrudnia administratorów, analityków, elektroników, pracowników wsparcia technicznego (helpdesk) programistów oraz wdrożeniowców.

 

Struktura organizacyjna DTI:

 • Dział Teleinformatyczny (DTI)
  1. Sekcja Rozwoju Oprogramowania (DTI-SRO)
  2. Sekcja Usług Informatycznych (DTI-SUI)

 

A skalę zjawiska obrazują archiwalne zdjęcia:

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona