1. XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Szczecinie, 11-14 września 2013. Wystąpienie „Zastosowanie metody porównań między jednostkami w międzykrajowych badaniach nad legitymizacją”.
 2. 5th Conference of the European Survey Research Association, Ljubljana (Słowenia), 15-19 lipca 2013. Wystąpienia: “International vs. national classifications of education: Advantages and limitations in explaining values and attitudes” http://www.europeansurveyresearch.org/conf/uploads/625/284/113/ESRA_2013_Sawinski_PL_Education_attitudes_and_values.pdf  oraz “The last occupation as a measure of social position” (wystąpienie wspólne z prof. Henrykiem Domańskim) http://www.europeansurveyresearch.org/conf/uploads/363/284/114/ESRA_2013_Sawinski_Domanski_Measuring_Occupation_Cross_Nationally.pdf
 3. International Workshop “Panel Survey Design”, Warszawa, 6-12 maja 2013. Wystąpienia: “Sampling: Sampling Frame, Target Populations, Sampling Procedures, Attrition”, “POLPAN-CONVERTER computer program: Exploring occupational careers and life histories”, “Mixed Mode Panel Surveys: The German National Educational Panel Study (NEPS)” oraz “Insights from the POLPAN: Perceived and fair earnings 1988-2010”.
 4. International Conference “IMPROVING SKILLS. Evidence from secondary analysis of international surveys”, Limassol (Cypr), 15-16 listopada 2012. Wystąpienie: “Do school reforms decrease educational inequalities in Poland? A new look at the PISA data” http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/skills/sawinski_en.pdf
 5. Ogólnopolska konferencja „Polski Survey Panelowy POLPAN 1988-2008 i 2013”, 7-9 października 2012, Jabłonna. Wystąpienia: „Próby POLPAN i ich realizacja” oraz „Problemy porównywalności POLPAN z innymi badaniami” (wystąpienie wspólne z prof. Henrykiem Domańskim).
 6. Ogólnopolska konferencja „Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych”, Jabłonna, 26-28 września 2012. Wystąpienie: „Pomiar nierówności edukacyjnych przy zmianach rozkładów brzegowych: wnioski z symulacji komputerowych”.
 7. Międzynarodowa konferencja “Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland - National and European Dimension”. Wystąpienia: "The Social Power of Education" oraz "Labor Status and Occupation: the Greatest Mysteries of the Social World" (2011-08 Berlin)
 8. 4th Conference of the European Survey Research Association. Referat pt. "Intra-cluster homogeneity in survey samples: a neglected tool" (2011-07 Lozanna)
 9. Krajowa konferencja: „Bilans Kapitału Ludzkiego – premiera wyników badań”. Panelista w sesji: „Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy” (2011-06 Warszawa)
 10. Konferencja podsumowująca konsultacje w ramach debaty społecznej dotyczącej prac nad modelem Polskiej Ramy Kwalifikacji (organizator: Instytut Badań Edukacyjnych). Uczestnik. (2011-06 Warszawa)
 11. Międzynarodowe warsztaty „PISA 2012 Field Trial Training”. Uczestnik (2011-02 Rzym)
 12. Posiedzenie Komisji Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego. Wystąpienie pt. "Edukacja:  artefakt statystyczny czy zjawisko społeczne?" (2010-10 Warszawa)
 13. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Wystąpienie pt. "Metoda dopasowania średnich: przekładanie intuicji na liczby" (2010-09 Kraków)
 14. International Symposium on Causality in Educational Research. Uczestnik. (2010-07 Jena)

 15. International Conference "Questions Robert Zajonc asked". Uczestnik. (2010-05 Warszawa)

 16. PISA 2012 Meeting of National Project Managers. Uczestnik. (2010-03 Hong Kong)

 17. Międzynarodowa konferencja "Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany" projektu Europejski Sondaż Społeczny (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Uczestnik. (2010-01 Warszawa)

 18. An International Survey Research Conference (organizator: European Survey Research Association). Członek Komitetu Organizacyjnego. (2009-07 Warszawa)

 19. Krajowa konferencja: „Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce” (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie pt. „Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia”. (2008-12 Warszawa)

 20. PIAAC National Project Managers Meeting (organizator: OECD Programme for the International Assesment of Adult Competencies Consortium). Pełniłem funkcję krajowego reprezentanta. (2008-10 Lizbona)

 21. PIAAC National Project Managers Meeting (organizator: OECD Programme for the International Assesment of Adult Competencies Consortium). Pełniłem funkcję krajowego reprezentanta. (2008-06 Frakfurt n/Menem)

 22. Międzynarodowa konferencja: “Sociological and Public Opinion Research in Central and Eastern Europe: Historical and Cross-National Research” (organizatorzy: Polska Akademia Nauk i Ohio State University). Wystąpienie pt. „Polish Panel Survey POLPAN, 1988-2008” (wspólnie z Franciszkiem Sztabińskim). (2008-06 Warszawa)

 23. 4th ESSi Meeting. Wystąpienie pt. „Non-response: How do we cope with it?” (wspólnie z Pawłem B. Sztabińskim i Franciszkiem Sztabińskim). (2008-05 Warszawa)

 24.  1st ESS Field Directors’ Meeting. Wystąpienie: „ESS in Poland. Handling the interviewers” (wspólnie z Franciszkiem Sztabińskim). (2008-01 Mannheim)

 25. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Wystąpienie pt. „Zastosowanie nowej klasyfikacji i skal zawodów w praktyce badawczej – kodowanie ze wspomaganiem komputerowym”. (2007-09 Zielona Góra)

 26. The European Survey Research Association Conference 2007. Wystąpienie pt. „Data Editing and Data Quality: Value for Money or Art for Art’s Sake. The Polish Experience with the ESS”. (2007-06 Praga)

 27. Krajowa konferencja: „Polska klasyfikacja i skale zawodów 2007: zastosowania w badaniach społecznych i marketingowych”. Dwa wystąpienia: „Jak ludzie definiują swój własny zawód? Perspektywa semantyczna” oraz „Kodowanie i skalowanie zawodów ze wspomaganiem komputerowym”. (2007-05 Warszawa)

 28. Krajowa konferencja „Psychologia w reklamie” (organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). Uczestnik. (2006-05 Warszawa)

 29. Konferencja robocza projektu Programme for International Student Assessment (OECD/PISA). Uczestnik. (2006-02 Arrecife (Hiszpania))

 30. Druga Krajowa Konferencja Projektu European Social Survey „Polska w Europie”. Uczestnik. (2005-12 Warszawa)

 31. VI Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii. Pełniłem funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. (2005-10 Warszawa)

 32. 1st Conference of the European Survey Research Association (ESRA). Uczestnik. (2005-07 Barcelona)

 33. Konferencja robocza projektu Programme for International Student Assessment (OECD/PISA). Uczestnik. (2005-02 Marbella (Hiszpania))

 34. Spotkanie Narodowych Koordynatorów projektu Programme for International Student Assessment (OECD/PISA). Moderator sesji. (2003-12 Praga)

 35. Pierwsza Krajowa Konferencja Projektu European Social Survey pt. „Integracja w dziedzinie badań”. Uczestnik. (2003-11 Warszawa)

 36. Konferencja robocza projektu Programme for International Student Assessment (OECD/PISA). Uczestnik. (2003-02 Madryt)

 37. Week of Audience Measurement: TV, Radio, Press, Online (organizator: ESOMAR/ARF). Uczestnik. (2002-06 Cannes (Francja))

 38. Customer Relationship Management: Esomar Conference. Uczestnik. (2002-02
  Praga)

 39. Worldwide Qualitative Research Conference (organizator: ESOMAR). Uczestnik. (2001-10
  Budapeszt)

 40. "Marketing Transformation: Research for the Bottom Line" ESOMAR Congress 2001. Uczetnik. (2001-09 Rzym)

 41. ESOMAR/ARF Worldwide Radio Conference. Wystąpienie pt. „Is there still a place for non-electronic measurement? Experience from the Polish radio market” (wspólnie z Marcinem Kujawskim). (2001-06 Ateny)

 42. Ogólnopolskie seminarium: „Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych” (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie pt. „Badanie audytorium radia metodą komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego”. (2001-03 Warszawa)

 43. Ogólnopolskie seminarium: „Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych” (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie pt. „Źródła rozwoju metodologii badań marketingowych”. (2000-11 Warszawa)

 44. XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Wystąpienie pt. „Wybrane problemy badań medialnych”. (2000-09 Rzeszów)

 45. "The Impact of Networking: Marketing Relationships in the New Economy" ESOMAR Congress 2000. Uczestnik. (2000-09 Wiedeń)

 46. Worldwide Electronic and Broadcast Audience Research Conference (organizator: ESOMAR/ARF). Uczestnik. (2000-05 Bal Harbour (USA))

 47. X Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Uczestnik. (1997-09 Katowice)

 48. Konferencja robocza projektu: International Adult Literacy Survey (IALS). Uczestnik. (1994-09
  Amsterdam)

 49. IX Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Uczestnik. (1994-06 Lublin)

 50. Konferencja robocza projektu: International Social Survey Programme (ISSP). Uczestnik. (1994-05 Tel Aviv)

 51. Konferencja międzynarodowej grupy badawczej MTMM afiliowanej przy University of Amsterdam. Uczestnik. (1993-10 Bled (Słowenia))

 52. Doroczna konferencja Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). Reprezentowałem Polskę jako przedstawiciel krajowy. (1993-10 Ann Arbor (USA))

 53. International Summer School on Social Justice zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski. Pełniłem funkcję dyrektora szkoły oraz prowadziłem wykłady. (1993-07 Serock)

 54. Międzynarodowa Konferencja „Research on Social Justice” (organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych). Pełniłem funkcję w komitecie organizacyjnym konferencji. (1993-02 Warszawa)

 55. Międzynarodowa konferencja w dziedzinie statystyki społecznej. Organizator: Uniwersytet w Lubljanie, Słowenia. Uczestnik. (1991-10 Lubljana)

 56. VIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Wystąpienie pt. „Krystalizacja barier i podziałów społecznych” (wspólnie z Henrykiem Domańskim). (1990-09 Toruń)

 57. 3rd International Rabka Seminar: Educational Needs of European Societies. Organizator: Uniwersytet Jagielloński. Wystąpienie pt. „Educational inequalities in Poland and other countries”. (1988-09 Rabka)

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 13:47 - Aleksandra Dziak