Studia w dziedzinie socjologii (1974-1979) Instytut Socjologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
Studia w dziedzinie informatyki 1975-1978) Wydział Matematyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski
mgr socjologii (1979) na podstawie pracy Koncepcja maksymalizacji współczynników korelacji (promotor: dr Grzegorz Lissowski, recenzent: dr Piotr Hellman)
dr nauk humanistycznych (1985) na podstawie rozprawy Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych (promotor: prof dr hab. Wiesław Wiśniewski, recenzenci: prof. dr hab. Jan Lutyński, prof. dr hab. Włodzimierz Wesołowski)
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2010) na podstawie dorobku naukowego oraz książki Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych (Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN). Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński, dr hab. Jarosław Górniak, prof. dr hab. Grzegorz Lissowski, prof. dr hab. Bogdan Mach.
profesor nadzwyczajny, IFiS PAN (2011)  
profesor nadzwyczajny, Instytut Badań Edukacyjnych (2011)  
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2013, godz. 15:36 - Aleksandra Dziak