1. Zbigniew Sawiński. “The International Standard Classification of Education ISCED: the standard from Sevrès or Satan’s trick?” Edukacja: An Interdisciplinary Approach 2013, no 1, s. 115-134, http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/pdf/eia-1-8-sawinski-isced.pdf.
 2. Zbigniew Sawiński. „Zaufanie społeczeństwa do edukacji w Polsce i w krajach Europejskich”. Edukacja 2013, nr 2(122), s. 56-77
 3. Zbigniew Sawiński. „Alicja w krainie nierówności. Rec. książki Alicji Zawistowskiej Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warszawa: Scholar 2012”. Edukacja 2013, nr 1(121), s. 113-118.
 4. Kazimierz M. Slomczynski, Irina Tomescu-Dubrow, and Zbigniew Sawiński. ”Modeling Occupational Careers for a Turbulent Economy: From Simple to Compex Approaches”. International Journal of Sociology, Vol. 42 (Winter 2012-13), No. 4, s. 56-70.
 5. Zbigniew Sawiński. “Pursuit of Validity in Comparing Education Across Countries: Insights from Polish Experiences”. In. Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik and Uwe Warner (eds.), Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland: National and European Dimension. GESIS Series, Volume 10. Köln, Germany 2012: GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, s. 103-121.
 6. Henryk Domański i Zbigniew Sawiński. “Validity of the EGP Class Schema in Poland”. In. Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik and Uwe Warner (eds.), Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland: National and European Dimension. GESIS Series, Volume 10. Köln, Germany 2012: GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, s. 149-167.
 7. Henryk Domański i Zbigniew Sawiński. „Sprawiedliwe nierówności zarobków”. Studia Socjologiczne 2012, nr. 3 (206), s. 7-27.
 8. Henryk Domański, Dariusz Przybysz i Zbigniew Sawiński. „Jak mierzyć usytuowanie w strukturze społecznej? Podejście kategorialne”. W: Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński i Rafał Trzciński, Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 14-61
 9. Zbigniew Sawiński. „Ocena rozmiarów nierówności”. W: Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński i Rafał Trzciński, Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 115-151.
 10. Zbigniew Sawiński i Zbigniew Karpiński. „Badanie społecznego konsensusu metodą porównań między jednostkami”. W: Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński i Rafał Trzciński, Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 226-260.
 11. Zbigniew Sawiński. „Pasjonaci instrukcji obsługi pralki. Recenzja książki: The Reviewer’s Guide to Quantitative Methods in the Social Sciences. Edited by Gregory R. Hancock and Ralph O. Mueller. New York and London: Routledge, 2010, str. 432 + xvi”. Studia Socjologiczne 2011, nr 4(203) [w druku].
 12. Zbigniew Sawiński. Jak mierzyć nierówności w dostępie do wykształcenia? Wnioski z symulacji komputerowych. Warszawa 2011: Instytut Badań Edukacyjnych.
 13. Zbigniew Sawiński (współautor). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. Warszawa 2011: Instytut Badań Edukacyjnych.
 14. Henryk Domański, Kazimierz M. Słomczyński i Zbigniew Sawiński. „Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958-2008”. Studia Socjologiczne 2010, nr 4(199), s. 79-119.
 15. Zbigniew Sawiński (współautor). Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2009 w Polsce. Warszawa 2010: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 16. Henryk Domański, Radosław Markowski, Zbigniew Sawiński i Paweł B. Sztabiński. Ocena metodologii i rezultatów badań poprzedzających pierwszą i drugą turę wyborów prezydenckich w 2010 roku. Warszawa 2010: Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku.
 17. Zbigniew Sawiński. Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych. Warszawa 2010: Wydawnictwo IFiS PAN.
 18. Zbigniew Sawiński. „Kreowanie idei na podstawie wyników badań. Recenzja książki: Donald J. Treiman. Quantitative Data Analysis. Doing Social Research to Test Ideas. Jossey-Bass: San Francisco 2009, s. 443”. Studia Socjologiczne 2010, nr 2(197), s. 205-213.
 19. Zbigniew Sawiński. „Nierówności edukacyjne w teoriach struktury społecznej”. Studia Socjologiczne 2009, nr 1(192), s. 89-114.
 20. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński. Sociological Tools Measuring Occupations. New Classification and Scales. Warsaw 2009: IFiS Publishers.
 21. Zbigniew Sawiński: „Studies on Occupational Classifications in Poland”, tamże, s. 45-65.
 22. Zbigniew Sawiński: „Social Classification of Occupations in the Context of Respondents’ Answers: Based on the Coding of Research Results”, tamże, s. 67-83.
 23. Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński, Henryk Domański: „Social Classification of Occupations—2009”, tamże, s. 85-135 i 275-311 (aneks).
 24. Zbigniew Sawiński: „Computer-Aided Coding and Scaling Occupations”, tamże, s. 181-237.
 25. Zbigniew Sawiński. „Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia”, [w:] Henryk Domański (red.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Warszawa 2008: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 13-43.
 26. Zbigniew Sawiński, Marta Zahorska. „Wiesław Wiśniewski”, [w:] Antoni Sułek (red.), Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii. Warszawa 2007: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 494-496.
 27. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński. Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce. Warszawa 2007: Wydawnictwo IFiS PAN.
 28. Zbigniew Sawiński: „Prace nad klasyfikacjami zawodów w Polsce”, tamże, s. 43-65.
 29. Zbigniew Sawiński: „Jak respondenci odpowiadają na pytania o zawód: wnioski z kodowania wyników badań”, tamże, s. 67-92.
 30. Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński, Henryk Domański: „Społeczna Klasyfikacja Zawodów—2007”, tamże, s. 93-148 i 279-337 (aneks).
 31. Zbigniew Sawiński: „Kodowanie i skalowanie zawodów według SKZ-2007 ze wspomaganiem komputerowym”, tamże, s. 199-229.
 32. Zbigniew Sawiński. „Badania trackingowe”, [w:] Dominika Maison i Artur Noga-Bogomilski (red.), Praktyczne zagadnienia badań marketingowych. Gdańsk 2006: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 103-118.
 33. Zbigniew Sawiński. „Metody doboru prób w badaniach marketingowych”, [w:] Dominika Maison i Artur Noga-Bogomilski (red.), Praktyczne zagadnienia badań marketingowych. Gdańsk 2006: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 119-134.
 34. Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawiński, Franciszek Sztabiński (red.) Fieldwork jest sztuką. Warszawa 2005: Wydawnictwo IFiS PAN.
 35. Zbigniew Sawiński tamże, Paweł B. Sztabiński: „Wprowadzenie”, tamże, s. 9-14.
 36. Zbigniew Sawiński: „Rynek badań”, tamże, s. 15-22.
 37. Zbigniew Sawiński: „Organizacja sieci ankieterskich”, tamże, s. 23-30.
 38. Zbigniew Sawiński: „Metody doboru respondentów”, tamże, s. 79-118.
 39. Zbigniew Sawiński: „Wywiady osobiste z komputerem przenośnym (CAPI)”, tamże, s. 225-236.
 40. Zbigniew Sawiński: „Wywiady w miejscach publicznych”, tamże, s. 253-260.
 41. Zbigniew Sawiński: „Badania w instytucjach”, tamże, s. 317-326.
 42. Zbigniew Sawiński: „Badania CATI i wywiady przez telefon”, tamże, s. 337-346.
 43. Zbigniew Sawiński tamże, Franciszek Sztabiński: „Czy ankieterzy oszukują? Jak można to sprawdzić”, tamże, s. 361-380.
 44. Zbigniew Sawiński: „Program kontroli jakości pracy ankieterów”, tamże, s. 401-410.
 45. Zbigniew Sawiński. „Geneza i funkcje Ogólnopolskich Kongresów Badaczy Rynku i Opinii”. Ask 2005, nr 15, s. 145-161.
 46. Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński, Zbigniew Sawiński (red.) Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Warszawa 2004: Wydawnictwo IFiS PAN.
 47. Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński, Zbigniew Sawiński: „Wstęp”, tamże, s. 5-12.
 48. Zbigniew Sawiński: „Źródła rozwoju metodologii badań marketingowych”, tamże, s. 23-28.
 49. Zbigniew Sawiński: „Badanie audytorium stacji radiowych metodą komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego”, tamże, s. 85-98.
 50. Marcin Kujawski, Zbigniew Sawiński, Andrzej Matuszyński. „Is there still a place for non-electronic measurement? Experience from the Polish radio market”. Worldwide Radio. Amsterdam 2001: ESOMAR, s. 87-102.
 51. Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński (red.) Podręcznik ankietera. Warszawa 2000: Wydawnictwo IFiS PAN.
 52. Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawiński: „Wprowadzenie”, tamże, s. 11-14.
 53. Zbigniew Sawiński: „Rodzaje badań”, tamże, s. 15-22.
 54. Zbigniew Sawiński: „Instytut badawczy”, tamże, s. 23-30.
 55. Zbigniew Sawiński: „Metody doboru respondentów”, tamże, s.63-112.
 56. Daniel H. Krymkowski, Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. „Classification schemes and the study of social mobility: A detailed examination of the Blau-Duncan categories”. Quality & Quantity 30, 1996, s. 301-321.
 57. Zbigniew Sawiński. „Sondaże telefoniczne”. Ask 1996, nr 1, s. 7-36.
 58. Zbigniew Sawiński. „Klasyfikacje zawodów w badaniach społecznych”. Ask 1995, nr 2, s. 53-76.
 59. Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. „Polska Socjologiczna Klasyfikacja Zawodów: PSKZ 1995. Propozycja badawcza”. Ask 1995, nr 2, s. 77-94.
 60. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Elżbieta Kucharska. „Polska Socjologiczna Klasyfikacja Zawodów (PSKZ-1995)”. Ask 1995, nr 2, s. 95-158.
 61. Henryk Domański i Zbigniew Sawiński. „Narzędzia międzykrajowych analiz porównawczych: Klasyfikacja zawodów Erikson-Goldthorpe-Portocarero (EGP)”. Studia Socjologiczne 1995, 3-4 (138-139), s. 41-68.
 62. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Franciszek Sztabiński, Paweł Sztabiński. „Badania społeczne w latach dziewięćdziesiątych. Kontynuacje i zmiany”. Ask 1995, nr 1, s. 7-24.
 63. Zbigniew Sawiński. „Uwagi na temat roli archiwów danych w naukach społecznych”. Ask 1995, nr 1, s. 125-130.
 64. Bogdan Cichomski, Zbigniew Sawiński. „Polski Generalny Sondaż Społeczny. Założenia i realizacja programu”. Ask 1995, nr 1, s. 101-109.
 65. Bogdan Cichomski, Zbigniew Sawiński. Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992-1995. Warszawa 1995: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 66. Zbigniew Sawiński. „Kto posyła dzieci do szkół niepaństwowych”. Kwartalnik Pedagogiczny 1994, nr 1/2 (151-152), s. 25-36.
 67. Zbigniew Sawiński. „Postrzeganie roli szkół niepaństwowych w systemie nierówności edukacyjnych”. Kwartalnik Pedagogiczny 1994, nr 1/2 (151-152), s. 115-123.
 68. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Social mobility of women from an intercountry perspective: theoretical context and methodological difficulties”. Social Science Information, Vol. 32, no 1, 1993, s. 87-110.
 69. Bogdan Cichomski, Zbigniew Sawiński. Polski Generalny Sondaż Społeczny. Struktura skumulowanych danych 1992-1993. Warszawa 1993: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 70. Bogdan Cichomski, Zbigniew Sawiński. Polish General Social Survey 1992-1993: Cumulative Codebook. Warszawa 1993: Institute for Social Studies University of Warsaw.
 71. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Koherencja płaszczyzn struktury społecznej”. Studia Socjologiczne 1992, nr 3-4, s. 134-51.
 72. Paweł Daniłowicz, Zbigniew Sawiński, Franciszek Sztabiński, Paweł B. Sztabiński i Andrzej P. Wejland. Podręcznik socjologicznych badań ankietowych. Warszawa 1992: IFiS PAN.
 73. Zbigniew Sawiński: „Proces badawczy”, tamże, s. 11-26.
 74. Zbigniew Sawiński: „Zasady doboru osób w badaniu”, tamże, s. 27-42.
 75. Zbigniew Sawiński: „Dobór respondenta”, tamże, s. 99-114.
 76. Zbigniew Sawiński, Franciszek Sztabiński i Paweł B. Sztabiński: „Zakończenie i opracowanie wywiadu”, tamże, s. 165-169.
 77. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „The Dynamics of Occupational Mobility in Poland”, [w:] Patrick Clancy i inni, Ireland and Poland. Comparative Perspectives. Dublin 1992: University College, s. 171-204.
 78. Bogdan Cichomski, Zbigniew Sawiński. Polish General Social Survey 1992: Codebook for 1992 Survey. Warszawa 1992: Institute for Social Studies University of Warsaw.
 79. Bogdan Cichomski, Zbigniew Sawiński. Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992: Struktura danych. Warszawa 1992: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 80. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. Wzory prestiżu a struktura społeczna. Wrocław 1991: Ossolineum.
 81. Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. „Stability of prestige hierarchies in the face of social changes: Poland, 1958-1987”. International Sociology, June 1991, Vol. 6, No 2, s. 227-241.
 82. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Krystalizacja barier i podziałów społecznych”, [w:] Antoni Sułek i Włodzimierz Wincławski (red.), Przełom i wyzwanie. Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Toruń 19-22.09.1990. Warszawa-Toruń 1991: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 241-253.
 83. Zbigniew Sawiński, Marta Zahorska. „Wiesław Wiśniewski (28 IV 1921—2 XI 1991)”. Studia Socjologiczne 1991, nr 3-4.
 84. Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. „Dissensus in assessments of occupational prestige: the case of Poland”. European Sociological Review, Vol. 7, No 3, December 1991, s. 253-265.
 85. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Krystalizacja norm dystrybucyjnej sprawiedliwości i norm prestiżu”. Kultura i Społeczeństwo 1991, XXXV, nr 3, s. 61-73.
 86. Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. „Recenzja książki: Kazimierz M. Słomczyński, Melvin L. Kohn. Sytuacja pracy i jej psychologiczne konsekwencje. Wrocław 1988: Ossolineum, s. 252”. Studia Socjologiczne 1989, nr 3 (114), s. 241-245.
 87. Kazimierz M. Słomczyński, Ireneusz Białecki, Henryk Domański, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Zbigniew Sawiński, Joanna Sikorska, Wojciech Zaborowski. Struktura społeczna: schemat teoretyczny i warsztat badawczy. Warszawa 1989: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.
 88. Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. „Dimensions of Social Structure”. International Journal of Sociology, Spring 1989, Vol. 19, s. 1-102.
 89. Ewa Nasalska, Zbigniew Sawiński. „Przemiany celów i dążeń życiowych społeczeństwa polskiego w latach 1977-1986 w świetle wyników badań ankietowych”. Kultura i Społeczeństwo 1989, XXXIII, nr 1, s. 169-183.
 90. Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. „Struktura społeczna w Polsce. Zróżnicowanie w świetle badań”. Nowe Drogi 1989, nr 7 (482), s. 61-73.
 91. Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. „Hierarchie prestiżu zawodów w Polsce w latach 1958-1987”. Studia Socjologiczne 1989, nr 1 (112), s. 267-290.
 92. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Ruchliwość społeczna kobiet w ujęciu międzykrajowym”. Studia Socjologiczne 1988, 2 (109), s. 189-213.
 93. Zbigniew Sawiński. „Błędy pomiaru w badaniu osiągnięć społeczno-zawodowych”. Studia Socjologiczne 1988, 2 (109), s. 45-62.
 94. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Dimensions of occupational mobility: the empirical invariance”. European Sociological Review, Vol.3, No 1, May 1987, s. 39-53.
 95. Zbigniew Sawiński. „The Prestige of Education”, [w:] Kazimierz M. Słomczyński i Tadeusz K. Krauze (red.), Social Stratification in Poland. Armonk, New York and London 1986: M. E. Sharpe, s. 144-159.
 96. Zbigniew Sawiński i Henryk Domański. Wymiary struktury społecznej. Analiza porównawcza. Wrocław 1986: Ossolineum.
 97. Zbigniew Sawiński, Marzanna Stasińska. Przemiany w oddziaływaniu czynników pochodzenia na dwóch progach selekcji międzyszkolnej. Warszawa 1986: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 98. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Occupational Mobility in Poland, 1972-1982”. Social Science Information, Vol. 25, No 4, December 1986, s. 825-844.
 99. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Wzory ruchliwości zawodowej w Polsce: 1972-1982”. Studia Socjologiczne 1985, nr 3-4 (98-99), s. 219-35.
 100. Zbigniew Sawiński. Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych. Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii: Warszawa 1985.
 101. Zbigniew Sawiński. Analiza maksymalnej korelacji. Warszawa 1985: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 102. Janusz Rudziński, Zbigniew Sawiński. „Recenzja książki: Walery Pisarek, Analiza zawartości prasy. Biblioteka Wiedzy o Prasie, Seria A, t. XVI. Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983, s. 203”. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1985, rocznik XXIV, nr 3, s. 86-89.
 103. Wojciech Niepokojczycki, Zbigniew Sawiński. Przygotowanie danych socjologicznych do analiz na maszynie cyfrowej. Warszawa 1984: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 104. Zbigniew Sawiński. Koncepcja alokacji merytokratycznej. Warszawa 1984: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 105. Henryk Domański, Zbigniew Sawiński. „Prestiż i pozycja społeczna jako wymiary ruchliwości zawodowej”. Studia Socjologiczne 1984, nr 2 (93), s. 107-25.
 106. Zbigniew Sawiński. „Prestiż zawodów a prestiż wykształcenia”, [w:] Wiesław Wiśniewski (red.), Prestiż wykształcenia i jego społeczne funkcje. Warszawa 1983: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 1-20.
 107. Zbigniew Sawiński. „Prestiż wykształcenia w społeczeństwie polskim”. Nauczyciel i Wychowanie 1982, nr 1-2 (135/136), s. 64-79.
 108. Zbigniew Sawiński. „Mierniki ruchliwości społeczno-zawodowej”. Studia Socjologiczne 1981, nr 2 (81), s. 171-88.
 109. Zbigniew Sawiński. „Prestiż wykształcenia w społeczeństwie polskim”, [w:] Wiesław Wiśniewski (red.), Prestiż wykształcenia i bariery edukacyjne. Warszawa 1981: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 33-58.
 110. Magdalena Sawińska, Zbigniew Sawiński. „Mobilność edukacyjna i jej wpływ na aspiracje”, [w:] Wiesław Wiśniewski (red.), Ruchliwość edukacyjna a aspiracje. Warszawa 1980: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,  s. 1-44.
 111. Zbigniew Sawiński. Poczucie szans życiowych społeczeństwa polskiego. Warszawa 1980: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zbigniew Sawiński. „Ocena rozmiarów nierówności”. W: Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński i Rafał Trzciński, Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 115-151.

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 13:52 - Aleksandra Dziak