2012-obecnie

Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki

 

2011-obecnie

Członek Prezydium Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych

 

2011-obecnie

Profesor socjologii, Instytut Badań Edukacyjnych

 

2011-obecnie

Profesor nadzwyczajny, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 

2010-obecnie

Członek Rady Naukowej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 

2010-obecnie

Członek Rady Programowej Instytutu Badań Edukacyjnych

 

2006–2010

Adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

 

2008-2012

Członek Komitetu Redakcyjnego „Studiów Socjologicznych”

 

2004-obecnie

Członek zespołu projektu „Międzynarodowy Program Oceny Osiągnięć Uczniów PISA”

 

2002-obecnie

Członek zespołu projektu „Europejski Sondaż Społeczny”

 

1995-obecnie

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Ask”.

 

1995/1996

Wykładowca w Central European University

 

1993

Dyrektor International Summer School on Social Justice

 

1993/1994

Przedstawiciel Polski w Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR)

 

1992-1993

Członek Rady Naukowej Centrum Badania Opinii Społecznej

 

1991-1995

Zastępca kierownika projektu Polski Generalny Sondaż Społeczny

 

1991-1995

Zastępca kierownika polskiej edycji projektu International Social Survey Programme (ISSP)

 

1991–1995

Kierownik Zespołu Badań Społecznych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

1987-obecnie

Członek zespołu projektu badań panelowych POLPAN

 

1980–1991

Asystent a następnie adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów w dziedzinach: statystyka społeczna, socjologia edukacji oraz języki programowania

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2013, godz. 15:38 - Aleksandra Dziak