Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych (The Center for Advancing Legal Skills - CALS) powstał na Wydziale Prawa KUL w celu propagowania rozwoju umiejętności prawniczych wśród studentów i praktyków prawa. Założycielem Ośrodka jest Prof. Delaine R. Swenson.
jessup.JPGDotychczas znaczenie rozwoju praktycznych umiejętności prawniczych podczas edukacji prawniczej było w Polsce marginalizowane. Praktyka ukazała, że dobre wykształcenie akademickie musi być poparte solidnymi umiejętnościami praktycznymi. Umiejętności te są niezbędne aby efektywnie reprezentować swoich klientów i skutecznie rywalizować na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług prawniczych Polski i Europy.

Realizując swoje cele Ośrodek od kilku lat organizuje Konkurs Symulacji Procesu Amerykańskiego. Celem projektu jest promowanie wśród licealistów umiejętności retorycznych oraz prawniczego języka angielskiego. Konkurs polega na odegraniu przez uczniów pokazowego procesu w języku angielskim. Uczestnicy konkursu występują w rolach adwokatów, oskarżycieli i świadków.

Ośrodek włącza studentów i prawników praktyków w symulacje rozpraw sądowych zaprojektowanych w celu podniesienia umiejętności radzenia sobie z prawdziwymi sporami sądowymi. Służą temu programy szkoleń z zakresu retoryki prawniczej, praw człowieka, negocjacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Laureaci_konkursu_mini.JPGSymulacje rozpraw dają studentom możliwość sprawdzenia w praktyce umiejętności i wiedzy zdobytych podczas zajęć uniwersyteckich. Programy te zawierają symulacje amerykańskich rozpraw sądowych (karnych i cywilnych) oraz rozpraw przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także symulacje European Union Constitutional Convention i debaty w stylu oxfordzkim.

Jednym z ważniejszych projektów Ośrodka jest program „Street Law – Prawo na co dzień”. Odpowiednio przygotowani studenci prawa prowadzą cykl zajęć z prawa w szkołach średnich przy wykorzystaniu interaktywnych metod nauczania. Dzięki temu studenci zdobywają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i metodyczną. Natomiast uczestniczący w zajęciach licealiści nabywają podstawową wiedzę na temat prawa oraz otrzymują wiele praktycznych informacji odnośnie stosowania i egzekwowania prawa. Podczas zajęć poruszane są tematy praktyczne, dotyczące bezpośrednio młodych ludzi. Omawiana jest m.in. problematyka praw człowieka, praw obywatela wobec Policji, ochrony dóbr osobistych, praw konsumenta, zawierania umów cywilnoprawnych przez osoby niepełnoletnie, stosunków rodzinnych oraz prawa do dobrej administracji, ochrony praw własności intelektualnej w Internecie, korupcji i metod walki z nią. Dotychczas Ośrodek przeszkolił ok. 100 studentów prawa – uczestników projektu, którzy z kolei przeszkolili ok. 3000 uczniów z Lublina i regionu lubelskiego.

 
Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
tel.: +48 81 445 37 21  fax: +48 81 445 37 21
e-mail: cfals@kul.pl
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2012, godz. 12:31 - Marta Ordon