Odeszła dr hab. Alicja Puszka

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

 

dr hab. Alicję Puszkę

 

adiunkt w Katedrze Historii XVI-XVIII wieku 

 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r.,

o godz. 12.00 w kościele pw. MB Częstochowskiej w Kazimierzówce

 

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

 


Społeczność akademicka KUL ze smutkiem zawiadamia, iż 1 sierpnia 2019 r. zmarła dr hab. Alicja Puszka - adiunkt w Katedrze Historii XVI-XVIII wieku, historyk szkolnictwa, wychowania i opieki społecznej.

 

Ur. 5 września 1960 r. w Świdniku. Z KUL związana była od niemal 40 lat, najpierw jako studentka historii, a od 1987 r. wykładowca w Instytucie Historii. Pracę naukową rozpoczęła w Katedrze Historii Szkolnictwa i Wychowania, w latach 2009-2014 wchodziła w skład zespołu II Katedry Historii Nowożytnej, a od 2014 Katedry Historii XVI-XVIII wieku.

Rozprawę doktorską, przygotowaną na seminarium Historii Historiografii i Dydaktyki Historii na Uniwersytecie Warszawskim, obroniła w 1997 r. Habilitację, na podstawie pracy Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku, uzyskała w 2014 r. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły historii szkolnictwa i wychowania na ziemiach polskich w XIX i XX w., opieki społecznej, dydaktyki nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, historii turystyki i historii życia codziennego. Była bardzo aktywnym uczestnikiem Koła PTTK Nr 1 przy KUL, nad którym sprawowała opiekę kuratorską.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona