Moduł Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu jest przedstawienie podstawowych zjawisk społecznych w kontekście pracy i ich uwarunkowań. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące rozwoju kompetencji pracownika oraz aktywności i rozwoju osobistego. Ważnym aspektem poruszanym podczas zajęć jest również przegląd teorii motywacji pracownika i możliwość ich wykorzystania. Mocne osadzenie praktyczne prezentowanych treści przygotuje Absolwentów do pełnienia funkcji menedżerów na wysokich szczeblach organizacji. Celem proponowanych zajęć jest przygotowanie studentów do rzetelnej pracy w biznesie i profesjonalnego pełnienia funkcji psychologa. Uczestnicy będą czuli się przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami na rynku i efektywnego zarządzania.

Korzyści wynikające z udziału zajęć:

  • świadomość niezbędnych kompetencji pracownika,
  • umiejętność używania instrumentów motywacyjnych
  • identyfikowanie mechanizmów społecznych w miejscu pracy.
Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 18:08 - Agata Błachnio