Ukazał się podręcznik do Interpersonalnych Skal Przymiotnikowych (IAS) Jerry’ego S. Wigginsa, wydany przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorami podręcznika oraz polskiej adaptacji są prof. dr hab. Andrzej Sękowski i ks. dr hab. Waldemar Klinkosz. IAS pozwala na diagnozę uwzględniającą typowy rodzaj zachowań interpersonalnych. Jest narzędziem umożliwiającym charakteryzowanie dynamiki relacji, jakie mają miejsce w różnego rodzaju grupach czy zespołach, a także w rodzinie. Pozwala też określić możliwe problemy interpersonalne i zagrażające zaburzenia osobowości.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat podręcznika i narzędzia:

 

http://www.practest.com.pl/node/123720

 

6 kwietnia 2017

 

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 08:37 - Małgorzata Bąk