Pan dr hab. Wacław Bąk został powołany przez JM Księdza Rektora na stanowisko Dyrektora Instytutu Psychologii KUL na kadencję 2020-2024.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 14:55 - Małgorzata Bąk