2016

  1. Anna Krzpiet, "Czarny kwadrat na białym tle" Kazimierza Malewicza jako inspiracja dla współczesnej kultury;
  2. Dawid Smyk, Jak pobudzić zainteresowanie przeszłością. Badania obszaru pamięci prywatnej wśród młodzieży w wieku od 15 do 23 lat. Wstępne rozpoznanie;
  3. Aleksandra Kozak, Korespondencja sztuk w wizualizacji wiersza "Wampir" Tadeusza Micińskiego;
  4. Ewelina Sierocińska, Obraz kobiety w PRL w świetle materiałów archiwalnych gromadzonych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN";
  5. Aneta Kasprzak, Rola animatora kultury w kreowaniu wizerunku miasta;
  6. Konrad Wójcik, Serious games - edukacja poprzez gry.
  7. Gabriela Flis, PR i organizowanie wydarzeń kulturalnych inspirowanych sztuką współczesną. Studium przypadku.
  8. Dominika Kasprzak, Realizacja motywu cudu narodzenia Boga w wybranych kolędach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2016, godz. 17:39 - Agnieszka Karczewska