2016

  • Nowe tematy eksploracji prasy żydowskiej w Rzeczpospolitej, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 9-13; współautor: S. J. Żurek.
  • "Przez ruch odrodzenia fizycznego do odbudowy ukochanej Ojczyzny". O sporcie na łamach "Chwili Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 213-226.
  • Redakcja monografii Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, Lublin 2016, ss. 278 (wraz z S. J. Żurkiem). 

  • Polish-Jewish Republic of Dreams. "Chwilka Dzieci i Młodzieży (1925-1937), "Filoteknos" 2015, nr 5, s. 259-261. 

 

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 11:15 - Agnieszka Karczewska