2014

Recenzje prac magisterskich

  1. Recenzja pracy magisterskiej Sylwii Rajatk pod tytułem Diaspora i syjonizm w twórczości Miny Silberman napisanej na seminarium Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka.

Recenzje prac licencjackich

  1. Recenzja pracy licencjackiej Weroniki Agnieszki Kaciuczyk pod tytułem Sposoby kreowania przestrzeni w Opowiadaniach podolskich Juliana Wołoszynowskiego napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.
  2. Recenzja pracy licencjackiej Magdaleny Szulc pod tytułem Emigracja i reemigracja w prozie Janiny Bauman napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.
  3. Recenzja pracy licencjackiej Ilony Janek pod tytułem Rodzaje bajek i ich funkcje na II etapie edukacji polonistycznej napisanej na seminarium Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Magdaleny Marzec-Jóźwickiej.
  4. Recenzja pracy licencjackiej Magdaleny Szulc pod tytułem Emigracja i reemigracja w prozie Janiny Bauman napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.

2015

Recenzje prac magisterskich

  1. Recenzja pracy magisterskiej Iwony Marii Kuczyńskiej pod tytułem Teksty kultury popularnej (opowiadanie z nurtu historical fiction, komiks, film) w nauczaniu o Zagładzie na lekcjach języka polskiego w gimnazjum napisanej na seminarium Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka.

Recenzje prac licencjackich

  1. Recenzja pracy licencjackiej Sary Pawłowskiej pod tytułem „Głos kobiety żydowskiej” na łamach „Nowego Dziennika” w latach 1928–1930 napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.

2016

Recenzje prac magisterskich

  1. Recenzja pracy magisterskiej Marty Podstawek pod tytułem O twórczości Antoniny Domańskiej. Próba monografii napisanej na seminarium Wokół realizmu w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu pod kierunkiem dr. hab. Jakuba Malika, prof. KUL.
  2. Recenzja pracy magisterskiej Mileny Florczak pod tytułem Ponowoczesność i Zagłada. O świecie przedstawionym w powieści "Noc żywych Żydów" Igora Ostachowicza napisanej na seminarium Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2016, godz. 17:48 - Agnieszka Karczewska