dr Maria Gałkowska - Jakubik

 

 

Asysytent w Katedrze Psychologii Klinicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

 

 

Najważniejsze publikacje:

 

1. Książka pt. „Mieć czy być? Weryfikacja empiryczna koncepcji Ericha Fromma." - w druku Wydawnictwo Naukowe KUL
2. Książka „ Przemoc szkolna" - współautorka , druku Wydawnictwo Naukowe KUL

1. Artykuł pt.: „Orientacja życiowa a dyspozycje do zachowań społecznych" W: Problemy człowieka zdrowego (red.) Tucholska, Okła, Lublin 2006
2. Artykuł pt.: „Kleptomania" W: Zburzenia kontroli impulsów. (red.) Janowski - w druku
3. Artykuł pt. „Tendencje konstruktywne i destruktywne w ujęciu Ericha Fromma" W: książce pod redakcją Kostrubiec i Miruckiej - w druku
4. Artykuł pt. „Tendencje konstruktywne i destruktywne w ujęciu Ericha Fromma" W: Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
5. Artykuły na tematy ekologiczne w Wydawnictwie Zielone Brygady
6. Artykuły na temat wpływu karate na psychikę człowieka w tygodniku Nowy Tydzień

Praca doktorska pt. „Postawy być i mieć a syndrom wzrostu i rozpadu u młodzieży. Weryfikacja empiryczna koncepcji Ericha Fromma" - nagrodzona przez rektora Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego za wyróżniającą się pracą doktorską, maj 2005

 

Inne
1.Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Podyplomowym Studium Rodziny od 2000
2. Prowadzenie zajęć na Podyplomowym Studium Ubezpieczeń Społecznych UMCS
4.. Prowadzenie mediacji raz szkoleń dla kandydatów na mediatorów - od 1998
5. Współpraca z Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej oraz innymi firmami szkoleniowymi

 

Zainteresowania zawodowe:
- Projekcyjne metody badania osobowości
- Prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych
- Psychologia sportu
- Ekologia

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2012, godz. 11:54 - Liliana Kycia