***

Z ogromną radością i wzruszeniem przyjęliśmy Uchwałę Rady Instytutu z dnia 27 kwietnia 2023 o nadaniu ks. dr Pawłowi Brudkowi stopnia doktora habilitowanego.

 

Serdecznie gratulując pięknego domknięcia tego etapu drogi w poszukiwaniu prawdy i rozumienia człowieka, życzymy mądrości w łączeniu sukcesów kariery naukowej z wiernością fundamentalnemu wyborowi życia:

 

Chcieć podobać się Jemu.

Posunąć się na ławeczce życia, ustąpić.

Modlić się w swoim i innych imieniu,

jak modlił się Jeremiasz,

prorok boleści, godzin mrocznych:

„spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę”.

Godzić się na odsunięcie przyjaciół i towarzyszy

i na zamieszkanie tylko z ciemnościami.

Wiedzieć, że dał mi siłę bawołu. I z tą siłą

szukać tych, przez których prześwituje Bóg.

Powtarzać za Martą Robin: wolę być opóźniony

z Kościołem niż nowoczesny bez Kościoła.

 

Roztrwonić swoje życie. Hojnie, bez żalu.

 

  (ks. Jerzy Szymik, Co znaczy być księdzem)

 

 

***

Godność zadana

to tytuł niewielkiej publikacji pod redakcją dr Doroty Kuncewicz, zawierającej niektóre wystąpienia z konferencji (zorganizowanej przez Doktorantki i Pracowników naszej Katedry) Mistrzowie psychologii o godności człowieka - spotkanie pokoleń oraz krótkie rozważania młodych jej uczestników.

"Młody człowiek potrzebuje konkretnych wskazówek na przyszłość, nawet, gdy nie prosi, by je uzyskać"; "...szukamy osób, które przykładem swojego życia ukażą nam, że psychologia nie jest jedynie nauką zajmującą się teoriami; mechanizmami czy statystykami, nie służy jedynie kształceniu specjalistów; którzy w przyszłości będą <sprzedawać swoje usługi>, lecz jest czymś więcej; jest tak naprawdę drogą do odkrywania godności drugiego człowieka, ścieżką do poznania jego wyjątkowości, doniosłości i złożoności" piszą p. Katarzyna Krawczyk i ks. mgr Michał Grupa. Teksty Mistrzów: Pani Profesor Stanisławy Steuden, Pani Profesor Marii Straś-Romanowskiej, Pana Profesora Jana Czesława Czabały i Agnieszki Ejsmont oraz Pana Profesora Romana Ossowskiego są swoistą próbą odpowiedzi na owe poszukiwania czy oczekiwania, choćby niewyrażone.

 

okladka

Książka dostępna jest w dwóch formatach: godnosc_zadana pdfgodnosc_zadana epub

 

***

W dniu 07 października 2022 roku odbyła się organizowana przez Doktorantki i Pracowników naszej Katedry konferencja: Mistrzowie psychologii o godności człowieka - spotkanie pokoleń. 

 

Zaszczycili nas swoją obecnością i podzielili wiedzą i doświadczeniem znakomici Profesorowie:

 

Prof. dr hab. Roman Ossowski,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab. Bernardetta Izydorczyk, prof.uczelni

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

dr hab. Maria Straś-Romanowska, Uniwersytet Wrocławski

Rozmowa o samotności przy stole i potrzebie świątecznych rytuałów

 

 

Gościem honorowym konferencji była prof. dr hab. Stanisława Steuden, dla której godność drugiego człowieka stała zawsze w centrum nauki, dydaktyki, a także praktyki psychologicznej

 

 

Obecni byli również przedstawiciele władz Uczelni:

 

Siostra Rektor,

dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych,

dr hab. Elżbieta Rydz, prof. uczelni

Dyrektor Instytutu Psychologii,

dr hab. Wacław Bąk, prof. uczelni

 

Był czas na:

 

 

dyskusję panelową

 

 

 dyskusje w sesji plakatowej

spotkania przy kawie

 

 

 

oraz chwile zadumy

 

 

Konferencja była znakomitą okazją do wręczenia Pani Profesor Stanisławie Steuden dedykowanej jej Księgi Pamiątkowej. Towarzyszyło temu wiele wzruszeń i podziękowań:

 

 

Po konferencji wszyscy spotkaliśmy się na uroczystej kolacji, której główną postacią była Pani Profesor Stanisława Steuden.

 

Profesor Piotr Oleś, wieloletni współpracownik, ale przede wszystkim - Przyjaciel Pani Profesor - wygłosił laudację, przypominając jej liczne publikacje i osiągnięcia, i zwracając uwagę na fakt, że w tym wszystkim pozostała ona otwarta na drugiego człowieka, pomocna, cierpliwa i taktowna, zawsze traktując go z ogromnym szacunkiem, niezależnie od tego, kim był.

 

 

 

Profesor Wacław Bąk, Dyrektor Instytutu Psychologii, w imieniu wszystkich pracowników podziękował za ogrom pracy na rzecz Uczelni, Instytutu, studentów...

 

 

 

Podziękowania za wiele wspólnych projektów, doświadczeń i wsparcia na różnych etapach życia zawodowego, ale również prywatnego, składali przyjaciele Pani Profesor z różnych ośrodków: Gdańska, Bydgoszczy, Krakowa, Warszawy...

 

A potem cieszyliśmy się swoją wspólna obecnością i obecnością wśród nas naszej osobistej Mistrzyni, uczącej nas nie tylko psychologii, ale również tego, jak być dobrym człowiekiem :-)

 

 

A nad wszystkim czuwali:

dr Małgorzata Łysiak i ks. dr Paweł Brudek.

Dziękujemy!

 

 

Link do zdjęć:

https://drive.google.com/drive/folders/1Gp1KqIPNxpA23IpSU7zlP2wc_LNJBmra?usp=sharing

***

 

 

Księga jubileuszowa Pani Profesor Stanisławy Steuden:

Psychologia kliniczna w trosce o godność człowieka

 

 

 

 

Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się Księga jubileuszowa poświęcona Pani Profesor Stanisławie Steuden, w podziękowaniu za całokształt Jej pracy naukowo-dydaktycznej.

Jak ważną osobą w polskiej psychologii była i jest Pani Profesor - świadczy liczba autorów i nadesłanych do księgi tekstów, które koncentrują zarówno wokół teoretycznych rozważań o godności, jak również różnych kontekstów życia i doświadczania człowieka.

Dla Pani Profesor godność Drugiego - Bliskiego, ale też Innego - zawsze była, jest i będzie w centrum myślenia o człowieku, rozmawiania i słuchania go, pomocy i wsparcia.

Tę wartość przekazała nam - swoim współpracownikom z Katedry i Instytutu, ale również  swoim Przyjaciołom z całej Polski. Powstała Księga jest wyrazem naszej wspólnej wdzięczności za pokazanie tego, co ważne nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.

 

***

Ukazała się książka, poświęcona pamięci Profesora Leszka Szewczyka: "Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia. Pamięci Profesora Leszka Szewczyka", pod redakcją Agnieszki Kulik i Elżbiety Talik.

Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia PRACA ZBIOROWA - motyleksiazkowe.pl

 

 

 

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza część pracy prezentuje Osobę i dzieło Pana Profesora Leszka Szewczyka. Druga część publikacji zawiera artykuły empiryczne i teoretyczne z obszaru psychologii klinicznej i psychosomatyki, czyli dziedzin, które interesowały śp. Profesora. Są to prace traktujące o problemach dzieci i młodzieży, tj. stres szkolny, zachowania zdrowotne, zaburzenia tikowe, problematyczne korzystanie ze smartfonu, oraz osób dorosłych doświadczających skutków wtórnej ekspozycji na traumę, a także teoretyczne analizy odnoszące się do percepcji osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, zagadnień lęku związanego z chorobą i procedurami medycznymi oraz wsparcia dziecka w chorobie i zjawiska martwienia się.

 

Zachęcamy do zapoznania się!

***

 

Konferencja!

 

Przypominamy, że w dniu 07 października 2022 roku odbędzie się konferencja pt.:

Mistrzowie psychologii o godności człowieka – spotkanie pokoleń

 

 

 

 

Link do wydarzenia, gdzie na bieżąco będą publikowane informacje o gościach, tytułach wystąpień i organizacji wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/375137644505729/?active_tab=about

 

Jednocześnie przypominamy o sesji plakatowej i zachęcamy do wzięcia udziału - informacje niżej na stronie.

 

***

 

 

 

Nakładem Oficyny Naukowej ukazała się książka dr Doroty Kuncewicz

Odczytać życie. Analiza opowieści o własnym życiu z wykorzystaniem narzędzi teorii literatury. Założenia i metoda

Psycholog pracując z pacjentem słucha opowieści o jego życiu. Zatrzymanie się przy tym prostym stwierdzeniu rodzi szereg pytań, na które odpowiedź ma znaczenie dla sposobu pracy psychologa. Czym właściwie jest opowieść o własnym życiu? Czy rzeczywiście opowiadamy historię życia; innymi słowy, czy opowiadając, mówimy prawdę? Czy prawdą jest, że człowiek „musi” opowiedzieć swoje życie, by mieć poczucie tożsamości, ciągłości, spójności? Jaki wpływ ma człowiek na przebieg własnego życia i sposób opowiedzenia o nim?

Człowiek może po części wybrać i zdecydować, co ma go kształtować. Żeby to zrobić, musi dokonać wartościowania. Odpowiedzieć na pytanie, co jest dobre, co jest złe. I za te możliwe wybory, otrzymane i wykorzystane lub niewykorzystane szanse — ponosi odpowiedzialność.

Słuchając opowieści pacjenta o jego życiu, można usłyszeć zmagania z trudnym wyborem, niezgodę na jego konsekwencje, przeoczenia rozwidleń decyzyjnych lub decyzje o pozostaniu ślepym. Ich dostrzeżenie jest istotną, może nawet kluczową kwestią w pomocy psychologicznej.

 

okladka_kuncewicz

 

*******

 

Konferencja!

 

w dniu 07 października 2022 roku odbędzie się konferencja pt.:

Mistrzowie psychologii o godności człowieka – spotkanie pokoleń.

 

w ramach konferencji planowana jest sesja plakatowa, do uczestnictwa w której zapraszamy szczególnie studentów i doktorantów. Wiodący temat sesji to:

Młodzi  o godności człowieka

Prezentacje mogą dotyczyć zarówno wyników badań, jak własnych przemyśleń co do miejsca i roli godności we współczesnym świecie i obejmować - choć nie muszą się do nich ograniczać - następujące obszary:


1. Źródła godności człowieka w kontekście współczesnych przemian

2. Godność człowieka - aspekty mierzalne i te wymykające się pomiarom

3. Godność człowieka w kontekście hierarchii wartości
4. Godność człowieka - wartość deklarowana, ale czy realizowana?
5. Konsekwencje odrzucenia paradygmatu godności
6. Godność jako paradygmat konieczny w psychologii
7. Godność człowieka a poczucie godności


Uwagi ogólne:
•Plakat może być napisany w języku polskim lub języku angielskim.
•Plakaty (postery) należy zgłaszać do 15 lipca 2022 poprzez formularz rejestracyjny: formularz zgłoszeniowy - sesja plakatowa

•Plakat w wersji nadającej się do prezentacji należy dostarczyć w dniu konferencji
(przy rejestracji), a odebrać po zakończeniu sesji plakatowej.

Wymagania techniczne dla plakatu:
•wymiar standardowy format B1 w mm: 707 x 1000 mm. Wymiary formatu
B1 w cm: 70.7 x 100,
•orientacja pionowa,
•druk czarno-biały lub kolorowy,
•sugerowane jest sformatowanie zasadniczego tekstu w dwóch kolumnach.

Elementy układu plakatu:
•Tytuł w języku polskim lub odpowiednio w języku angielskim (minimalna wysokość
czcionki 37 pkt);
•Imię i nazwisko Autora (Autorów) i afiliacja (minimalna wysokość czcionki 27 pkt);
•Cel podjętych badań/rozważań;
•Skrócony opis podejmowanych działań badawczych/rozważań odnośnie godności człowieka;
•Wybrane wnioski z badań, podejmowanych działań praktycznych i/lub rozważań teoretycznych mogą być przedstawione w postaci schematów, modeli, tabel i wykresów, a także mogą zawierać wybrane cytaty z literatury/ raportu badawczego; plakat powinien zawierać jedynie najważniejsze informacje, przedstawione w zwartej i klarownej formie.
•Podsumowanie i/lub wnioski;
Na dole plakatu należy umieścić informację o konferencji, na którą został przygotowany plakat (minimalna wysokość czcionki 27 pkt), tj.:

Konferencja KUL „Mistrzowie psychologii o godności człowieka – spotkanie pokoleń”

 

 

Więcej informacji wkrótce!

 

kontakt: konferencjagodnosc@gmail.com

zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy - sesja plakatowa

 

*******

 

 

 

 

 

19 lutego 2022, w Dniu Nauki Polskiej odbyła się uroczysta gala z udziałem ministra Przemysława Czarnka oraz laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagród Prezesa Rady Ministrów. 

Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego została odznaczona Pani Profesor Stanisława Steuden

To niezwykle ważna i prestiżowa kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną.  Laureaci to osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy (z dokumentu MEiN).

 

Serdecznie Gratulujemy!

 

 

Pod redakcją dr hab. Grażyny Katry i dr Ewy Sokołowskiej ukazała się książka:

The Role and Tasks of the Psychologist in Contemporary School

Książka prezentuje autorski model pracy psychologa w szkole, który zakłada, że praca psychologa w szkole powinna obejmować monitoring procesu wychowawczego i edukacyjnego dokonującego się w szkole, a następnie szeroko zakrojone działania promocyjne, profilaktykę i – w przypadku zaistnienia problemów – interwencję. Model pozwala na całościowe ujęcie aktywności psychologa w środowisku szkolnym, w tym na zaplanowanie i sprawdzenie skuteczności podejmowanych przez niego działań, które zostały opisane z odwołaniem się do realiów szkolnych.

***

The book presents the authorial model of the psychologist's work at school which assumes that this work should include monitoring of the educational process taking place at school, followed by extensive promotional activities, prevention and, in the event of problems, intervention. The model allows holistic approaches to the psychologist's activity in the school environment, including planning and checking the effectiveness of his/her actions, which were described with reference to school realities.

The Role and Tasks of the Psychologist in a Contemporary School

Książka jest dostępna: 

 

Zmiany w zespole Katedry

W ostatnim czasie nasz zespół stał się uboższy o to wszystko, co wnosiły swoją pracą i obecnością

dr Maria Gałkowska-Bachanek oraz dr Katarzyna Szymona-Pałkowska. 

Serdecznie Wam dziękujemy za wspólny czas, pracę, rozmowy i życzymy, by Wasze życie prywatne i zawodowe było pełne prawdy, dobra i piękna.

 

W zespole powitaliśmy mgr Magdalenę Pietnoczko,

która wspiera swoja osobą zespół psychologii klinicznej dorosłych 

 

 

*******

 

Po ciszy. Rozważania o komunikacji opartej na kontekście

 

Może to nie kontekst dookreśla kod językowy, ale odwrotnie – kod ma funkcję pomocniczą w dookreślaniu kontekstów, którymi się porozumiewamy. Może komunikacja jest na tyle złożona, że jednak trudna do opisu a prosta jest praktycznie niemożliwa? I może porozumiewamy się nie pomimo tzw. zakłóceniom komunikacji, ale właśnie dzięki nim, dzięki tzw. błędom?

(fragment książki)

 

 

 

 

*******

 

 

Z ogromną radością i wzruszeniem przyjęliśmy Uchwałę Rady Instytutu z dnia 5 grudnia 2019 o nadaniu dr Dorocie Mącik stopnia doktora habilitowanego.

 

Serdecznie gratulując pięknego domknięcia tego etapu drogi w poszukiwaniu prawdy i rozumienia człowieka, życzymy mądrości i modlimy się o "długie zdania" słowami Zbigniewa Herberta...

 

Panie,

obdarz ją zdolnością układania zdań długich, których

linia jest linią oddechu, rozpiętą jak mosty, jak tęcza, jak alfa

i omega oceanu

 

Panie, obdarz ją siłą i zręcznością tych, którzy budują

zdania długie, rozłożyste jak dąb, pojemne jak wielka dolina,

aby mieściły się w nich światy, kośćce światów, światy

z marzenia

 

a także aby zdania główne panowały pewnie nad podrzędnymi,

kontrolowały ich bieg zawiły, ale wyrazisty, jak basso continuo

trwały niewzruszone nad ruchem elementów, aby przyciągały

je, jak przyciąga elementy siła niewidocznych praw grawitacji

 

o zdania długie tedy modlimy się, zdania lepione w mozole,

rozległe tak, by w każdym z nich znalazło się lustrzane

odbicie katedry, wielkie oratorium, tryptyk

 

a także zwierzęta potężne i małe, dworce kolejowe, serce

przepełnione żalem, przepaście skalne i bruzda losów w dłoni 

 

(Zbigniew Herbert, Brewiarz)

 

 

 

W dniach 7-8 listopada 2019 w Akademii Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej "Promocja Zdrowia Psychicznego - od teorii do praktyki"

 

W trakcie konferencji prof. dr hab. Stanisława Steuden przypomniała uczestnikom o godności człowieka - niezwykle rzadko dziś przywoływanej na gruncie psychologii. Refleksja Pani Profesor koncentrowała się na godności jako czynniku chroniącym zdrowie psychiczne.

 

W konferencji wzięła udział również dr Ewa Sokołowska, która poprowadziła warsztaty „PsychoŻak” – program promocji zdrowia dla młodzieży i studentów. Pani Doktor przedstawiła etapy budowania programu promocji zdrowia psychicznego dla młodzieży i studentów, przykładowe jego elementy oraz wyniki wstępnej ewaluacji.

 

 

Zmiany w Katedrze

 

Z końcem września 2019 roku dr Monika Guzewicz zakończyła pracę w naszej Katedrze.

Moniko, dziękujemy za wspólny czas i życzymy wielu sukcesów osobistych zawodowych!

 

Ukazała się książka dr Doroty Mącik

 

 

Na początku roku nakładem Wydawnictwa SCHOLAR ukazała się książka

W pułapce schematów? Doroty Mącik.

 

Prezentuje ona wyniki badań, zgodnie z którymi wczesne nieadaptacyjne schematy, czyli silne i trwałe wzorce przeżywania emocjonalnego i związane z tym przeżywaniem zachowania, powtarzalne w różnych życiowych sytuacjach, mają znaczenie nie tylko w przypadku zaburzeń, lecz także wpływają na jakość życia osób zdrowych. Schematy, związane zwłaszcza z zaburzeniami więzi i brakiem poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, wiążą się z takimi trudnościami ludzi jak słabsza jakość relacji i większe poczucie rozczarowania w związkach romantycznych, tendencja do unikania bliskości, większe nasilenie negatywnych emocji i koncentracja na negatywnych aspektach wydarzeń, słabsza samoocena, a nawet pojawianie się cech lękowych i depresyjnych.

 

 

Mieliśmy wielkie szczęście, że mogliśmy Ją spotkać na naszej drodze i uczyć się od Niej,

powiedziała dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl.

 

Niemal zawsze było to spotkanie z Panią dr hab. Marią Oleś i Marią, Marysią, Wyjątkową Osobą, wzorem CzłowieczeństwaMistrzem w sposobie bycia z drugim człowiekiem w wymiarze ludzkim i zawodowym. Mistrzem dyskretnym, delikatnym, wnikliwym, oddanym. Pewnie wielu z Jej otoczenia mogło powiedzieć jak prof. dr hab. Piotr Francuz „Prawdopodobnie wiedziała o mnie znacznie więcej, niż ja o Niej…” Tak samo dyskretnie była obecna na spotkaniu 18 stycznia 2018 roku, wokół książki Jej poświęconej pod reakcją prof. dr hab. Stanisławy Steuden i dr Małgorzaty Łysiak.

 

 

Fragmenty wspólnej drogi zawodowej i prywatnej wraz z ich kontekstami wspominali między innymi prof. dr hab. Stanisława Steuden, prof. dr hab. Leszek Szewczyk, dr hab. Agnieszka Kulig, dr hab. Elżbieta Rydz, dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, dr Małgorzta Łysiak i dr Andrzej Juros, p. Krzysztof Hudzik. Wzruszenie uczestników i całe spotkanie opanowywał Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Piotr Francuz, w czasie, gdy Dziekan ks. dr hab. Stanisław Fel zaczytywał się w książce.

 

 

Uczestniczyliśmy w III krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej W Poznaniu

 

W dniach 22-24 listopada 2018 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej, której tegorocznym hasłem było: Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce.

W trakcie konferencji pracownicy naszej Katedry zaprezentowali wyniki swoich badań.

 

Pierwszego dnia

 

Uczestnicy konferencji mieli okazję usłyszeć trzy referaty przygotowane przez ks. dr. Pawła Brudka i prof. dr hab. Stanisławę Steuden

- o mediacyjnej roli stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego na przykładzie badań pielęgniarek psychiatrycznych [sesja: Stres i radzenie sobie]

- o psychospołecznym funkcjonowaniu osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości o odmiennej subiektywnej ocenie stanu zdrowia z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama (sesja: Zdrowie psychiczne w cyklu życia)

- o polskiej adaptacji Kwestionariusza Profilu Postawy wobec Śmierci DAP-R i możliwości jego zastosowania w badaniach klinicznych, przygotowany we współpracy z dr. Marcinem Sękowskim (Instytut Psychologii APS) [sesja: Doświadczanie lęku]

 

dr Małgorzata Łysiak i dr hab. Wacław Bąk zaprezentowali polską adaptację Skali do badania stanu i cechy depresji (STDS) [sesja: Depresja. Niepłodność]

 

Drugiego dnia

dr Dorota Mącik i dr Małgorzata Łysiak w ramach sympozjum: Nieadaptacyjne schematy poznawcze a zdrowie psychiczne wystąpiły dwukrotnie stawiając sobie za cel udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:

W jaki sposób przekonania różnicują zdrowych i chorych? (dr Dorota Mącik, dr Małgorzata Łysiak) oraz Jak neurotyczność działa na nasze schematy i emocje? (dr Małgorzata Łysiak, dr Dorota Mącik)

 

dr Dorota Kuncewicz we współpracy z dr Dariuszem Kuncewiczem (Wydział Psychologii SWPS) zaprezentowali analizę narracji przy użyciu narzędzi teorii literatury w kontekście pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz (we współpracy z mgr Martą Piotrowską z Instytutu Neurologii i Psychiatrii) przedstawili wyniki analiz opowieści o związku kobiet z diagnozą borderline i ich partnerów. Oba wystąpienia miały miejsce w ramach sesji: Zaburzenia osobowości - intrapsychiczne i interpersonalne mechanizmy funkcjonowania.

 

Poza przywołanym już dr hab. Wacławem Bąkiem, z zaprzyjaźnionej Katedry Psychologii Osobowości na konferencji wystąpiła dr Katarzyna Czubak, która scharakteryzowała narracyjne przejawy miłości w zaburzeniach osobowości.

 

 

 

Złoty Krzyż Zasługi dla Profesor Stanisławy Steuden

 

W czasie inauguracji roku akademickiego 2018/2019 Pani Profesor otrzymała

z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Złoty Krzyż Zasługi.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w kadrze dydaktycznej

 

W nowym roku akademickim nie pracuje już z nami dr Bernarda Bereza. Za wspólne lata dziękujemy i życzymy dalszej efektywnej realizacji planów i marzeń.

 

Powitaliśmy na pokładzie dwie nowe osoby:

 

dr Dorotę Kuncewicz, która wspiera swoja osobą zespół psychologii klinicznej dorosłych 

 

dr Ewę Sokołowską, która dołączyła do zespołu psychologii klinicznej dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Medal 700-lecia KUL za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina dla Pani Profesor Stanisławy Steuden

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 ________________________________________________________________

 

Szkolenie Pracowników naukowo-dydaktycznych

 

19 października gościliśmy dra Bartosza Radtke z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, który przeprowadził dla nas szkolenie z nowo znormalizowanej metody do badania inteligencji
Stanford-Binet 5. 
W semestrze letnim metoda zostanie wprowadzona do programu dydaktycznego a każdy student, który pozytywnie ukończy zajęcia otrzyma zaświadczenie o umiejętności przeprowadzania testu!

 __________________________________________________________________

 

Nowa kadra dydaktyczna 2017/2018

Od roku akad. 2017/2018 w gronie pracowników etatowych witamy naszą Koleżankę - Panią Dr Monikę Guzewicz.

 

Życzymy dalszej owocnej i przyjemnej pracy z naszym Zespołem :) 

       ___________________________________________________________

 

Kolejne rozprawy doktorskie obronione z wyróżnieniem!

 

W roku akademickim 2016/2017 troje doktorantów Pani Profesor Stanisławy Steuden obroniło swoje rozprawy doktorskie:

 

- p. dr Izabella JanuszewskaPodmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym 

 

p. dr Monika GuzewiczDoświadczenia rodziców związane z utratą dziecka w okresie prenatalnym

 

- p. dr Marcin SękowskiPostawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w karierze naukowej!

 

 __________________________________________________________________

 

22 kwietnia 2017 roku odeszła do Pana prof. Maria Oleś

 


 

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do Pana
Pani Marii Oleś - Profesora w Katedrze Psychologii Klinicznej. 

 

 

Odeszła Osoba bliska nam wszystkim, mądra, dobra, kochana, cicha i skromna. Swoim pięknym życiem i cierpieniem dawała świadectwo wiary, nadziei i prawdziwego heroizmu w walce z chorobą.

Wierzymy, że Pan przygotował dla Niej godne miejsce i teraz jest Jej siłą i opoką. Choć trudno nam sobie wyobrazić funkcjonowanie Katedry Psychologii Klinicznej bez Jej obecności, to jednak wierzymy, że będzie nas wspierała z Góry. 

Z całego serca dziękujemy Bogu, że dane nam było pracować z Panią Profesor - Naszą Kochaną Marią, dzielić z Nią nasze codzienne sprawy, korzystać z Jej wiedzy i mądrości. 

 __________________________________________________________________

  

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
9-10 marca 2017, Bydgoszcz

 

 

Braliśmy udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

         

Pierwszego dnia konferencji dr Dorota Mącik i dr Małgorzata Łysiak wygłosiły swoje wystąpienia:

Skąd te objawy? Rola schematów w wyjaśnianiu (nie)wyjaśnionych trudności pacjentów oraz referat Jak wczesne nieadaptacyjne schematy wg Younga wpływają na style przywiązania? 

 

Drugiego dnia referat wygłosiła Pani Profesor Stanisława Steuden prezentują temat: Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności KPWG. Podstawy teoretyczne, konstrukcja, zastosowanie w psychologii klinicznej.  

 __________________________________________________________________

  

Tytuł certyfikowanego psychoterapeuty dla

dr Bernardy Berezy

     17 grudnia 2016 r. dr Bernarda Bereza odebrała Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI). Certyfikat jest zwieńczeniem wieloletniego kształcenia, pracy pod superwizją oraz wieloletniej praktyki w zawodzie psychoterapeuty.            

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadanie tytułu jest odpowiedzią dla profesjonalnych psychoterapeutów, pragnących uzyskać potwierdzenie swoich kwalifikacji przez odpowiednią organizację psychoterapeutyczną.

 

PTPI jest profesjonalną organizacją należącą do:

- Polskiej Rady Psychoterapii (PRP) - powstałej z porozumienia stowarzyszeń i ośrodków kształcących w zawodzie psychoterapeuty oraz prowadzących prace nad legislacją psychoterapii w Polsce;

- Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) - największej organizacji zawodowej psychoterapeutów, zrzeszającej ok. 1200 przedstawicieli różnych modalności psychoterapii;

- European Association for Psychotherapy (EAP) - organizacji europejskiej, której celem jest dbałość o zachowanie standardów psychoterapii i etykę zawodową psychoterapeutów oraz o zgodność tych standardów z wymaganiami Unii Europejskiej.

 __________________________________________________________________

 

 Odkrywając dynamiczny trzeci wiek - Projekt BALL   

 

      
Z ogromną radością informujemy o finalizacji międzynarodowego projektu Erasmus + dla osób starszych. Prof. Stanisława Steuden brała czynny udział w zespole projektowym. 

14 września 2016 r., podczas konferencji w Reykjawiku odbyła się promocja nowego podręcznika, opracowanego przez międzynarodowy zespół ekspertów w Programie Erasmus + w projekcie BALL. Książka ukazała się w 4 wersjach językowych (w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i islandzkim) i jest dostępna na stronie projektu:

http://www.ball-project.eu

_________________________________________________

Zmiana siedziby Katedry

 

Od b.r. akademickiego (2016/2017) Katedra Psychologii Klinicznej KUL mieści się w pokoju C-403 (Kolegium Jana Pawła II KUL).  

_________________________________________________

Tytuł doktora dla ks. Michała Glazy
   

26 września 2016 r. odbyła się uroczysta obrona doktoratu ks. Michała Glazy.

 

Ks. dr M. Glaza jest prezbiterem diecezji pelplińskiej, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, duszpasterzem akademickim w Domach Studenckich KUL oraz dr teologii.

__________________________________________________________________

 

      Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza przebaczania"  

                     

2 czerwca 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza przebaczania".

 

Inicjatorem pomysłu była Katedra Psychologii Klinicznej, w ramach której prowadzone są innowacyjne badania w tym zakresie. Konferencja organizowana była przy współudziale Katedry Etyki Szczegółowej KUL.                       

__________________________________________________________________

Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego

 

Prof. S. Steuden, dr B. Berezadr K. Janowski oraz dr K. Pałkowska-Szymonazostali laureatami Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego przyznawanej w Instytucie Psychologii KUL za publikacje w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR).

      kolacja_3_400_1   k1 konrad szymona_1

__________________________________________________________

 

Wręczenie odznaczeń państwowych Prof. S. Steuden

 

W dniu 27.11.2014 r. miało miejsce uroczyste mianowanie p. Prof. S. Steuden (z dniem 01.10.2014 r.) na najwyższe stanowisko uczelniane - profesora zwyczajnego w Katedrze Psychologii Klinicznej WNS KUL.

 

Pani Prof. S. Steuden została jednocześnie odznaczona

Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

4608_65074 4608_65080 4608_65081
   Naszej Pani Profesor serdecznie gratulujemy!  

___________________________________________________________

 

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej,

27-29 listopada 2014, Poznań

 

uam  

Braliśmy udział w I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej Psychologiakliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka, organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

     17k    22ki

 Trzeciego dnia konferencji wykład plenarny wygłosiła prof. S. Steuden - "Oblicza traumy i ich diagnoza". Poza tym referowali: 

 

dr D. Mącik - "Poziom  niepokoju i kryzysu wartościowania u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS) na tle kobiet po mastektomii, w okresie menopauzy oraz kobiet zdrowych - doniesienia wstępne"
mgr I. Januszewska, prof. S. Steuden - "Zastosowanie polskiej wersji Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych i Regulacji Emocji do osób z chorobą nadciśnieniową"
dr K. Janowski - "Znaczenie wczesnej diagnozy zaburzeń poznawczych dla funkcjonowania osób w podeszłym wieku"
ks. mgr P. Brudek, prof. S. Steuden - "Rola przebaczania w bliskich relacjach u osób starszych"
prof. S. Steuden, mgr M. Guzewicz - "Doświadczanie utraty dziecka - koncepcje, problematyka diagnostyki i wsparcia" 

___________________________________________________________

 

Konferencja "STAROŚĆ W RODZINIE", 21 października 2014, Lublin

 

akademickie

Odbyła się pierwsza z zaplanowanego cyklu konferencji nt. Akademickie pogadanki o starości (http://pogadanki.eu/), organizowanych przez Katedrę Psychologii Klinicznej we współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

 

Gośćmi specjalnymi byli Prof. Jerzy Vetulani, Prof. Katarzyna Olbrycht oraz Prof. Maria Braun-Gałkowska.

 

W ramach konferencji referaty głosili doktoranci p. Prof. S. Steuden:

 

ks. mgr Adam Falewicz, mgr Monika Guzewicz - "Mądrość i prężność a radzenie sobie ze stresem u osób starszych"
mgr Anna Gamrowska - "Rola rodziny w bilansie życia – analiza wypowiedzi osób starszych"
ks. mgr Paweł Brudek, prof. Stanisława Steuden - "Znaczenie mądrości życiowej dla powodzenia małżeństwa w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych" 
ks. mgr Paweł Brudek - "Struktura osobowości a style humoru. Badania osób starszych. Implikacje rodzinne"

___________________________________________________________

 

Nowa kadra dydaktyczna w r. akad. 2014/2015

Macik_OK Od 1 października 2014 r. do zespołu pracowników Katedry Psychologii Klinicznej dorosłych, dołączyła p. dr Dorota Mącik.

W naszej Katedrze witamy także poszerzone grono studentów doktorantów, w b.r. akademickim rozpoczynających Swoją przygodę dydaktyczną :)

Są to: ks. mgr Adam Falewicz oraz ks. mgr Michał Glaza.          

___________________________________________________________

 

XXXV Zjazd Naukowy PTP w Bydgoszczy

 

logo-ptp

 

W ramach XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, odbywającego się 18-21 września 2014 r. w Bydgoszczy, referaty wygłosili: 

- prof. S. Steuden - "Godność jako podstawowa wartość rozwoju człowieka chorego psychicznie"

- ks. mgr P. Brudek, prof. S. Steuden - "Zastosowanie polskiej wersji Trójczynnikowej Skali Mądrości (3D-WS) M. Ardelt do oceny mądrości życiowej osób w okresie starości".

___________________________________________________________

 

Doktoranci i pracownicy Katedry na konferencjach:

 

Konferencja "PSYCHOLOGIA RELIGII I DUCHOWOŚCI", 3-4 czerwca 2014

 

3-4 czerwca b.r. uczestniczyliśmy w I Zjeździe  Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości w Lublinie. Wygłoszone zostały referaty:

         mgr Adam Falewicz, prof. Stanisława Steuden - "Mądrość a wybrane aspekty religijności u osób w średniej i późnej dorosłości"
  dr Bernarda Bereza, Dominika Such - "Wyrażanie złości u osób o różnym poziomie religijności"
  mgr Monika Guzewicz, prof. Stanisława Steuden - "Religijne aspekty utraty dziecka przed jego narodzeniem"
  prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Paweł Jan Brudek - "Religijny system znaczeń a satysfakcja z małżeństwa u osób starszych"

 

Szczególne podziękowania dla p. Dominiki Such, studentki IV roku psychologii - za włączenie się w kierunki zainteresowań naukowych Pracowników Katedry.

Dominice gratulujemy udanego debiutu naukowego! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Konferencja "PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY", 29-30 kwietnia 2014

 

29-30 kwietnia b.r. doktoranci oraz prof. S. Steuden reprezentowali nasz zespół, biorąc czynny udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia w służbie rodziny - Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie".

 

      Cieszymy się z sukcesów naszych młodszych Kolegów i Koleżanek, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pokazanie najnowszych trendów naszych badań.

konf_gd wyklad_plenarny   

mgr Monika Guzewicz, prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Katarzyna Szymona-Pałkowska - "Rodzina osierocona wobec utraty dziecka nienarodzonego"

 

ks. mgr Paweł Brudek, prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Izabella Januszewska- "Znaczenie religijności w budowaniu szczęśliwego związku. Badania małżonków w okresie późnej dorosłości"

 

ks. mgr Paweł Brudek, prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Anna Gamrowska - "Preferencje aksjologiczne a jakość relacji małżeńskiej osób w okresie późnej dorosłości"


Wykład plenarny w zastępstwie za prof. Harwas-Napierałę,

wygłosiła prof. S. Steuden.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Konferencja "KONTEKSTY PSYCHOSOMATYKI" 10-11 kwietnia 2014
DSC_0937  

10-11 kwietnia wygłoszone zostały referaty:

- mgr Monika Guzewicz, prof. Stanisława Steuden - "Psychosomatyczne konsekwencje utraty dziecka w wyniku poronienia"

- mgr Izabella Januszewska, prof. Stanisława Steuden - "Kompetencje emocjonalne oraz ukierunkowanie regulacji emocji negatywnych osób z chorobą nadciśnieniową"

- dr Katarzyna Szymona-Pałkowska, prof. Stanisława Steuden, mgr Monika Guzewicz, prof. Janusz Kraczkowski - "Postawa wobec własnej choroby a jakość życia kobiet z zespołem nietrzymania moczu"

- mgr Anna Gamrowska, Agnieszka Wołoszyn, prof. Stanisława Steuden - "Samoocena a radzenie sobie z trądzikiem pospolitym u osób dorosłych"

- dr Bernarda Bereza, Kinga Słowik - "Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u osób uzależnionych od nikotyny"

- mgr Anna Gamrowska, prof. Stanisława Steuden - "Psychospołeczne czynniki wpływające na realizację zaleceń medycznych u pacjentów po transplantacji nerki"

 

Szczególne podziękowania dla p. Kingi Słowik, studentki IV roku psychologii - za włączenie się do badań Katedry oraz gratulacje za debiut naukowy!

____________________________________________________________

 

wykłady dla uczestników

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w r.akad. 2013/2014

 

Pracownicy Katedry (zespół psychologii klinicznej dorosłych) w b.r. akad. przeprowadzili cykl wykładów dla uczestników LUTW dotyczących m.in. tematów:

 

prof. S. Steuden - "Stres psychologiczny - objawy, przyczyny, radzenie sobie"

                          "Człowiek chory psychicznie w rodzinie i społeczeństwie"

dr B. Bereza - "Psycholog a psychoterapeuta - zakres pomocy a skuteczność"

                     "MetaSystemowe rozumienie zaburzeń psychicznych"

dr K. Janowski - "Martwienie się - istota zjawiska"

                        "Wsparcie psychologiczne wobec osób martwiących się"

logoLUTW LUTWIMG_7563

____________________________________________________________

 

Stypendium naukowe z rąk Prezydenta Miasta Lublin

dla doktoranta naszej Katedry

 

ks_brudek  

25 lutego 2014 r. ks. mgr Paweł Brudek otrzymał stypendium naukowe w ramach "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów", realizowanego przez Miasto Lublin.

 

Odznaczenie jest wyrazem uznania dla działań, służących rozwojowi nauki, Lublina i Lubelszczyzny, ale także osiągnięć i wysokich wyników w nauce.

 

Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy!

 ___________________________________________________________________

 

Podziękowania dla naszego współpracownika

Dr Mariana Ledwocha

 

547_10598  

Od II semestru r. akad. 2013/2014  współpracę naukowo-dydaktyczną z naszą Katedrą zakończył p. dr Marian Ledwoch.

 

Dr M. Ledwoch przez wiele lat pełnił funkcję kuratora Koła Naukowego Studentów Psychologii, współorganizując m.in. coroczną konferencję AKTUALIA psychologiczne w KUL.

 

Naszego Kolegę ciepło pozdrawiamy :) i życzymy sukcesów

w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej!

____________________________________________________________

 

Odznaczenia państwowe dla Pracowników Katedry

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczone zostały:  

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

 

dr Bernarda Bereza

dr Katarzyna Szymona-Pałkowska

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i Medalu KEN wszystkim wyróżnionym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się 9 grudnia 2013 r. w auli im. S. Kardynała Wyszyńskiego. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonała Pani Wojewoda Lubelski, prof. Jolanta Szołno-Koguc.
         

 ___________________________________________________________________

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"OBLICZA STAROŚCI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE"

                              

15 czerwca 2013 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. szeroko pojętej problematyki starości. Honorowy patronat naukowy pełnili:

Prof. Monika Ardelt – Uniwersytet Floryda (USA)

Dr Caroline Bassett – Dyrektor Instytutu Badań nad Mądrością w Minneapolis (USA) 

Prof. Alex Blaszczynski – Uniwersytet Sydney (Australia)

Prof. Patricia M. Thane – King's College London (Wielka Brytania)

Prof. Barbro Wadensten – Uniwersytet Uppsala (Szwecja) 
 
Konferencja powstała we współpracy z Uniwersytetem Opolskim (Instytutem Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego).

 

www.konferencja-starosc.pl

____________________________________________________________

 

Katedra Psychologii Klinicznej na

I Seminarium Wyjazdowym Instytutu Psychologii (SWIP)

 

W dniach 8-10 marca 2013 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się I Seminarium Wyjazdowe Instytutu Psychologii. Młodszych pracowników naukowych Katedry Psychologii Klinicznej reprezentowała dr Maria Gałkowska-Bachanek.
          _IMG_8718      IMG_8670

___________________________________________________________________

 

 Wyróżnienie dla pracy doktorskiej dr Diany Müller

 

Dr Diana Müller wypromowana przez Prof. dr hab. Stanisławę Steuden, otrzymała wyróżnienie w kategorii praca doktorska za pracę „Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych”

    Wyróżnienie przyznała Komisja Konkursowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie lub doktorskie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Serdecznie gratulujemy! 

___________________________________________________________________

 

Mamy profesora zwyczajnego!

 

7 sierpnia 2012 r. Kierownik naszej Katedry, prof. Stanisława Steuden, za swój dorobek dydaktyczno-naukowy została uhonorowana tytułem profesora zwyczajnego. Otrzymała znakomite recenzje czołowych psychologów środowisk akademickich. Pani Profesor serdecznie GRATULUJEMY!
profsteuden1a   profsteuden2

 ___________________________________________________________________

 

Ukazały się dwa tomy z cyklu zbiorowych publikacji pokonferencyjnych

MEDYCYNA W PSYCHOLOGII - PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE

 

Pierwszy tom "O jakości życia z persepktywy człowieka zdrowego i chorego" redagowały: dr Katarzyna Szymona-Pałkowska, dr Maria Gałkowska-Bachanek oraz profesor Stanisława Steuden. Redaktorami tomu drugiego są: dr Bernarda Bereza oraz dr Marian Ledwoch.     
              

 __________________________________________________________________

 

Inauguracja Roku Osób Starszych

 

Z dniem 30 stycznia 2012 r. w naszym mieście został zainaugurowany Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Z tej okazji odbyła się Konferencja mająca miejsce w Sali Widowiskowej Teatru Muzycznego w Lublinie. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Stanisława Steuden. Dotyczył on tematu "Psychologiczny wymiar czasu w życiu człowieka".

           

  __________________________________________________________________

 

Psychologia złości

 

9 stycznia 2012 r. w sprzedaży ukazała się nowa książka pod redakcją dr Bernardy Berezy. Książka jest efektem współpracy środowisk akademickich oraz specjalistów praktyków nad popularyzacją medycznych, psychologicznych i psychoterapeutycznych aspektów emocji złości.                                                         

                                            oblicza_zlosci2

 ___________________________________________________________

 

Znakomity podręcznik wprowadzający w problematykę

psychologii starości

 

Pojawiła się unikatowa na rynku polskim monografia z zakresu psychogerontologii, autorstwa prof. Stanisławy Steuden. Książka stanowi kompendium wszechstronej wiedzy na temat ludzi w podeszłym wieku.

 

"Starzenie się, to nie tylko pewien okres w życiu człowieka, ale czas nacechowany mądrością, którą przynoszą ze sobą lata doświadczeń. Starość jawi się jako czas pomyślny, w którym dopełnia się miara ludzkiego zycia, ale także czas, w którym podejmuje się nowe zadania." [Jan Paweł II] 

 

Zachęcamy do lektury!

                                            Top-13

 __________________________________________________________________

 

 

Autor: Monika Guzewicz
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2023, godz. 08:09 - Dorota Kuncewicz