Konrad Janowski

doktor psychologii, magister filologii angielskiej

 

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dorosłych KUL, prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii, Instytucie Filologii Angielskiej oraz Podyplomowym Studium Psychoterapii i Poradnictwa dla Osób Duchownych w KUL, konsultant w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Lublinie, dyrektor Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie, autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psycholingwistyki, tłumacz licznych tekstów naukowych z zakresu psychologii i medycyny. Doświadczenie kliniczne: staże w Oddziale Neuropsychiatrii Dziecięcej SPZOZ w Lublinie-Abramowicach, w Oddziale Neurologii Szpitala MSWiA w Lublinie, praca na stanowisku psychologa w Centrum Medycznym „Sanitas" w Lublinie. Zainteresowania: psychologia stresu, psychologia zdrowia, psychosomatyka, psycholingwistyka.

 

Aktualnie prowadzone zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii KUL:
Ćw. z psychologii klinicznej dorosłych (IV rok studia dzienne, specjalizacja kliniczna)
Ćw. z diagnostyki zaburzeń psychicznych (IV rok studia wieczorowe, specjalizacja kliniczna)

Proseminarium z psychologii klinicznej dorosłych (III rok studia dzienne)

 

Konsultacje:
Środa, 09.00-10.30

 

 

Wykaz dorobku naukowego i działalności naukowo-organizacyjnej

 

Wystąpienia na konferencjach

1) Nowe zastosowania psychologii: psychodermatologia. VII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, Lublin, kwiecień 2000.

2) Ocena jakości życia w dermatologii. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, wrzesień 2002.

3) Czynniki psychoneuroimmunologiczne w patogenezie chorób skóry. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie - Rozwój - Choroba", Kołobrzeg, maj 2004.

4) Big Five personality factors, temperament and coping with psoriasis-related stress. 25th Conference of Stress and Anxiety Research Society, Amsterdam, lipiec, 2004.

5) Emotional conflicts in women with high-risk pregnancy. 25th Conference of Stress and Anxiety Research Society, Amsterdam, lipiec, 2004 (współautorstwo).

6) Syntaktyczna hipoteza zaburzeń rozumienia mowy w afazji Broca. XIV Kolokwia Psychologiczne, Kazimierz Dolny, czerwiec, 2005.

7) Ocena poznawcza sytuacji choroby przewlekłej. Analiza psychometryczna dwóch metod pomiaru. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, wrzesień 2005 (współautorstwo).

8) Stosowane strategie a efektywność radzenia sobie ze stresem choroby. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, wrzesień 2005.

9) Łuszczyca - aspekty psychologiczne. Konferencja naukowa pt. „Choroba nieuleczalna - jak o niej mówić". Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, październik 2005.

10)  Apraksja - jak mózg kontroluje nasze ruchy? Brain Awareness Week 2006 - „Umysł po drugiej stronie lustra". Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 9 marca 2006.

11) Dlaczego nie jemy, choć jesteśmy głodni? Mózg a zaburzenia odżywiania. Brain Awareness Week 2006 - „Umysł po drugiej stronie lustra". Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 9 marca 2006 (współautorstwo).

12) Serum lipids, lipoproteins, autoantibodies against oxidized LDL and total peroxide levels in relation to plasma IL-18 level and peripheral blood dendritic cell populations in men with psoriasis. Joint Meeting: Photobiology and Phototherapeutic Techniques, Montecatini Terme, Włochy, 11-13 maja 2006. (współautorstwo)

13)  Plasma interleukin-18 level and dendritic cells in psoriatic men. 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Rodos, Grecja, 4-8 października 2006 (współautorstwo).

14)  Therapy with 0.1% tacrolimus ointment improves disease-specific quality of life and clinical status in patients with oral lichen planus. 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Rodos, Grecja, 4-8 października 2006 (współautorstwo).

15)  Zaburzenia funkcjonowania psychologicznego u dzieci z atopowym zapaleniem skóry. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego", Lublin, 25-27 września 2006 (współautorstwo).

16)  Neurohormonalne podstawy czynności odżywiania się. X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Lublin, 28-29 października 2006.

17)  Psychoneuroimmunologiczne aspekty depresji. Konferencja naukowa „Depresje naszych czasów". Lublin, 19 stycznia 2007.

18)  Psychoneuroimmunologia: Nowy kierunek rozwoju psychologii. Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne,  Kazimierz Dolny, 11 maja 2007.
19)  Social support, personality and coping with chronic low back pain. 2nd Conference on Psychological aspects of Spinal Cord Injury. Lobbach, Niemcy: kwiecień 2007 (współautorstwo).
20)  Factors accounting for psychosocial functioning in patients with low back pain. 2nd Conference on Psychological aspects of Spinal Cord Injury. Lobbach, Niemcy: kwiecień 2007 (współautorstwo).

21) Personality and coping in women with scleroderma with various levels of depression. 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Wrocław, czerwiec 2007 (współautorstwo).
22) Severity of psoriasis and quality of life: the mediating effects of temperament. 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Wrocław, czerwiec 2007 (współautorstwo).

23)  Factors accounting for depression in women with systemic scleroderma. 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Wrocław, czerwiec 2007 (współautorstwo).

24)  Depression and feelings of loneliness in patients with systemic sclerosis. 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Wrocław, czerwiec 2007 (współautorstwo).

25)  Skłonność do martwienia się a wykonanie Testu Stroopa. XI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Gdańsk, Polska, 20-22 września 2007 (współautorstwo).

26)  Program   edukacji   zdrowotnej   dla   rodziców   dzieci   chorych   na   atopowe   zapalenie   skóry. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń". UMCS, Lublin, Polska, 6-7 listopada 2007 (współautorstwo).

27) Social support and quality of life in patients with psoriasis: gender differences. 5th Spring Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istambuł, Turcja, 22-25 maja 2008 (współautorstwo).

28) PASI, coping strategies and disease-related appraisals associated with pruritus levels in psoriasis. 5th Spring Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istambuł, Turcja, 22-25 maja 2008 (współautorstwo).

29) Determinats of quality of life and acceptance of the disease in patients with systemic sclerosis. 5th Spring Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istambuł, Turcja, 22-25 maja 2008 (współautorstwo).

30) The need for psychological care in patients with psoriasis. 5th Spring Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istambuł, Turcja, 22-25 maja 2008 (współautorstwo).

31) The presence and deprivation of social support: Are they the poles of the same continuum? 29th Stress and Anxiety Research Society Conference, Londyn, Wielka Brytania, 16-18 lipca 2008 (współautorstwo).

32) Effectiveness of worrying-targeted group psychotherapy in reducing worrying, anxiety and depression. 29th Stress and Anxiety Research Society Conference, Londyn, Wielka Brytania, 16-18 lipca 2008 (współautorstwo).

33) The utility of the Personality-Interest Test in predicting changes in chronic fatigue in adolescents: A two-year longitudinal study. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Niemcy, 20-25 lipca 2008 (współautorstwo).

34) Factors associated with psychological responses after a grandparent's death. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Niemcy, 20-25 lipca 2008 (współautorstwo).

35) Worrying and performance on attention tasks: gender differences. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Niemcy, 20-25 lipca 2008 (współautorstwo).

36) Complex Pictures Test in different forms of dementia. Alzheimer's Association International Conference on Alzheimer's Disease, Chicago, USA, 26-31 lipca 2008 (współautorstwo).

37) Application of Choynowski's Memory Scale in assessment of patients with dementia. Alzheimer's Association International Conference on Alzheimer's Disease, Chicago, USA, 26-31 lipca 2008 (współautorstwo).

38) Depressive symptoms and perceived social support in men and women with psoriasis vulgaris. 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Paryż, Francja, 17-20 września 2008 (współautorstwo).

39) Acceptance of psoriasis correlates with perceived social support but not with disease severity. 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Paryż, Francja, 17-20 września 2008 (współautorstwo).

40) Psychological functioning influence on quality of life in scleroderma patients. 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Paryż, Francja, 17-20 września 2008 (współautorstwo)

41) Somnambulizm: aktualny stan badań. XII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Kazimierz Dolny, Polska, 19-21 września 2008.

42) Skala Pamięci Choynowskiego: wyniki badań normalizacyjnych. XII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Kazimierz Dolny, Polska, 19-21 września 2008.


Monografie

1) Janowski K. (2004). Morphosyntactic Accounts of Agrammatism in Broca's Aphasia. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

2) Janowski K. (2006). Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem łuszczycy. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

3) Janowski K.,  Chwaszcz J., Czajka I., Gałkowska-Jakubik M., Wiechetek M., Wiechetek M. (2006). Stop przemocy w szkole! Podręcznik programu profilaktycznego. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

1) Steuden S., Janowski K. (2000). Choroby dermatologiczne a zaburzenia psychiczne. Przegląd Dermatologiczny, 87, 257-261.

2) Steuden S., Janowski K. (2001). Zastosowanie kwestionariusza Skindex do pomiaru jakości życia u pacjentów z łuszczycą. Przegląd Dermatologiczny, 88, 41-48.

3) Steuden S., Janowski K. (2002). Schorzenia psychodermatologiczne. Przegląd Dermatologiczny, 89, 175-183.

4) Janowski K. (2005). Stres a patofizjologia procesów łuszczycowych. Przegląd Dermatologiczny, 93, 84-92.

5) Janowski K., Kuryłowicz J., Steuden S. (2005). Psychosocial Functioning Questionnaire for patients with low back pain: Development and psychometric properties. Archives of Medical Science, 3, 157-162.

6) Pietrzak A., Janowski K., Łopatyński J., Chodorowska G., Ignatowicz A., Steuden S., Witczak A., Krasowska D., Lotti T. (2006). Psoriasis and heart. Something new under the sun. Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, 141, 457-463.

7) Janowski K. (2006). Czynniki psychologiczne w łuszczycy: przegląd piśmiennictwa. Przegląd Dermatologiczny 93, 65-71.

8) Pietrzak A., Janowski K., Lechowska-Mazur I., Krasowska D. (2006). Łuszczyca jako przewlekła choroba skóry w kontekście psychologicznym. Nowa Medycyna 1, 14-19.

9) Krasowska D., Kiczuk K., Janowski K., Chodorowska G. (2006). Ethiopatogenesis and treatment of dry skin. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 61, 1061-1064.

10) Pietrzak A., Janowski K., Chodorowska G., Michalak-Stoma A., Roliński J., Zalewska A., Jastrzębska I., Tabarkiewicz J., Paszkowski T., Kapeć E., Krasowska D. (2007). Plasma Interleukin-18 and dendritic cells in males with psoriasis. Mediators of Inflammation, Doi:10.1155/2007/61254.

11) Janowski K., Kiczuk K., Krasowska D. (2006). Quality of life in childhood dermatitis: associations with the child's age and parental coping styles. Polish Journal of Environmental Studies, 15, 6B, 135-138.

12) Bogaczewicz J., Kuryłek A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S. (2007). Aspekt psychologiczny w leczeniu chorób skóry. Dermatologia Kliniczna 9, 263-267.

13) Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Nieśpiałowska-Steuden M. (2007). Skala Oceny Własnej Choroby: narzędzie pomiaru percepcji sytuacji choroby (w jęz. ukraińskim). Psychologiczni pierspiektywy (Psychological Prospects), 10, 104-118.

14) Janowski K., Steuden S. (2008). Severity of psoriasis and health-related quality of life: the moderating effects of temperament. British Journal of Dermatology, 158, 633-635.

15)  Janowski K., Bogaczewicz J., Krasowska D. (2008). Osobowość a radzenie sobie ze stresem u kobiet chorych na twardzinę układową o różnym poziomie depresji. Dermatologica, 51, 56-65.

16) Krasowska D., Pietrzak A., Surdacka A., Tuszyńska-Bogucka V., Janowski K., Roliński J. (2008). Psychological stress, endocrine and immune response in patients with lichen planus. International Journal of Dermatology, 47, 1126-1134.

17) Janowski K., Pietrzak A. (2008). Indications for psychological intervention in patients with psoriasis. Dermatologic Therapy, 21, 409-411.

18) Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J. Factors accounting for psychosocial functioning in patients with low back pain. European Spine Journal (w recenzji).

19) Janowski K., Jelińska A., Waś A. Somnambulizm: przegląd literatury. Roczniki Psychologiczne (w recenzji).

20) Janowski K., Kaczmarek Ł., Kossowska M., Niedbał K. Skłonność do martwienia się a wykonanie testu Stroopa przez kobiety. Psychiatria Polska (w druku).

21) Janowski K., Steuden S., Bogaczewicz J., Rolińska A. Clinical and psychological characteristics of psoriasis patients with various pruritus levels. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (w recenzji).

22) Pietrzak A., Kądzielewski J., Janowski K., Roliński J., Krasowska D., Chodorowska G., Paszkowski T., Kapeć E., Jastrzębska I., Tabarkiewicz J., Lotti T. Lipoprotein (a) in patients with psoriasis: associations with lipid profiles and disease severity. International Journal of Dermatology (w druku).

23) Pietrzak A., Janowski K., Chodorowska G., Trela K., Szymanek M., Krasowska D. (2008). Candida parapsilosis as a coagulation procedure infection. Dermatologic Therapy (w druku).

24) Janowski K., Gustaw K., Kasprowicz M. (2008). Application of Choynowski's Memory Scale in assessment of patients with dementia. Aging, Neuropsychology and Cognition (w recenzji).

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

1) Janowski K. (2006). Jakość życia związana ze stanem zdrowia i jej pomiar. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin: TN KUL. 143-154.

2) Janowski K. (2006). Wybrane problemy diagnostyki psychologicznej przy podejrzeniu zespołu otępiennego. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.). Satysfakcja z życia w okresie starzenia. Lublin: Wydawnictwo KUL. 145-160.

3) Janowski K. (2006). Problematyka jakości życia w chorobach dermatologicznych. W: S. Steuden, W. Okła (red.). Jakość życia w chorobie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL. 49-62.


Autorstwo haseł encyklopedycznych

1) Janowski K. (2004). Lęk. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL.

2) Janowski K. (2004). Lindvorsky Johannes. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL.

3) Janowski K. Łakomstwo. W: Encyklopedia Katolicka. T. 11. Lublin: TN KUL (przyjęte do druku).


Autorstwo i adaptacja testów psychologicznych

1. Skindex. Kwestionariusz do pomiaru jakości życia u osób z chorobami skóry (1999; adaptacja).

2. Skala Oceny Własnej Choroby. Narzędzie pomiaru poznawczej oceny własnej choroby (2002; współautorstwo z S. Steuden).

3. Kwestionariusz Funkcjonowania Psychospołecznego w Chorobie Kręgosłupa. Narzędzie pomiaru statusu funkcjonalnego osób z chorobą kręgosłupa (2003; współautorstwo z J. Kuryłowicz).

4. Skala Jakości Życia dla Osób z Chorobą Jamy Ustnej. Narzędzie do pomiaru jakości życia pacjentów z chorobami jamy ustnej (2004; autorstwo).

5. Skala Wsparcia w Chorobie. 30-itemowy kwestionariusz do pomiaru spostrzeganego wsparcia społecznego u osób z chorobami somatycznymi (2006; współautorstwo z M. Brachowicz i M. Sadowską).

6. Skala Akceptacji Choroby. 20-itemowy kwestionariusz mierzący stopień akceptacji życia z chorobą przewlekłą (2007; autorstwo).

7. Ocena Funkcji Werbalnych i Komunikacyjnych. Test przeznaczony do badania poziomu funkcji werbalnych i komunikacyjnych u osób z zespołami otępiennymi (2007; współautorstwo z dr K. Gustaw).

8. Skala Oceny Martwienia Się. Autoryzowana adaptacja amerykańskiego kwestionariusza Penn State Worry Questionnaire (2007).

 

Autor: Konrad Janowski
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2012, godz. 11:54 - Liliana Kycia