W związku z przygotowywaniem projektu na konkurs ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej pn. „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” zapraszamy serdecznie doktorantów i nauczycieli akademickich o wypełnienie załączonej ankiety personalnej z opisem planowanego wyjazdu zagranicznego i złożenie w formie wydruku lub skanem do Działu Projektów Międzynarodowych lub Działu Współpracy z Zagranicą do dnia 22 czerwca 2018 roku (włącznie).

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w programie PROM, w odpowiedzi na który KUL złoży projekt na wyjazdy na okres od 5 do 30 dni dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów do dowolnego kraju świata w jednym lub więcej celach:

  1. aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk)
  2. pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego, kierunek badań zostanie potwierdzony w opinii promotora naukowego
  3. udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami
  4. wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce
  5. udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących (workshadowing) lub stażach przemysłowych
  6. udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej)
  7. wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych, udział w spotkaniach brokerskich
  8. prowadzenie zajęć dydaktycznych
  9. udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego
  10. Inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika

 

Szczególnie preferowane będą wyjazdy nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy w momencie rozpoczęcia planowanego wyjazdu nie ukończą 40 lat.

Z uwagi na konieczne wymagania konkursowe, w projekcie podział miejsc na wyjazdy jest następujący: 80 % miejsc doktoranci, 20 % nauczyciele akademiccy.

Planowana realizacja projektu to okres między 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., zaś wyjazdy odbywać się będą między grudniem 2018 r. lub styczniem 2019 r. a 30 września 2019 r.

 

Zachęcamy zainteresowane osoby do wypełnienia załączonej ankiety oraz wysłanie jej skanem na adres: projects@kul.pl, dwz@kul.pl lub osobiste złożenie w pokoju CTW-9 lub GG-203 nie później niż do piątku 22 czerwca 2018 r.

 

Mobilność wyjazdowa (ankieta):

DOKTORANCI (pobierz)

KADRA AKADEMICKA (pobierz)

 

Zachęcamy Państwa również do poinformowania doktorantów (promotorów) lub nauczycieli akademickich z ośrodka zagranicznego, z którym Państwo współpracują, którzy byliby zainteresowani przyjazdem do Państwa na KUL, aby złożyli analogiczną ankietę w wersji anglojęzycznej, tj. odesłali ją skanem za Państwa pośrednictwem albo bezpośrednio na adres: projects@kul.pl, dwz@kul.pl nie później niż do piątku 22 czerwca 2018 r.

 

Mobilność przyjazdowa (ankieta):

DOKTORANCI (pobierz)

KADRA AKADEMICKA (pobierz)

 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia ankiet!

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018, godz. 11:57 - Urszula Czyżewska