Program studiów - Turystyka kulturowa studia II stopnia

 

Moduł - Kultury Europy

Przedmioty:

 • Współczesna kultura Europy Zachodniej
 • Współczesna kultura Europy Południowej
 • Współczesna kultura Rosji
 • Współczesna kultura Europy Środkowo - Wschodniej

 

Moduł - Warsztat turystyki kulturowej

Przedmioty:

 • Informacja w turystyce kulturowej
 • Kultura symboliczna w turystyce
 • Język obcy nowożytny z terminologią turystyczną (angielski lub niemiecki do wyboru)

 

Moduł - Centra turystyczne Europy i świata

Przedmioty:

 • Ameryka Północna i Południowa
 • Europa i Afryka
 • Azja i Australia z Ocenią

 

Specjalizacja: Geoinformacyjna

Przedmioty:

 • Geoinformacja historyczna
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Praktyka specjalizacyjna

 

Specjalizacja: Zarządzanie i promocja w ruchu turystycznym

Przedmioty:

 • Zarządzanie i organizacja w turystyce
 • Marketing i promocja usług turystycznych
 • Praktyka specjalizacyjna.

 

Program zajęć na kierunku Turystyka kulturowa uzupełniają seminaria magisterskie, zajęcia ogólnouniwersyteckie, wychowanie fizyczne oraz organizowany dwa razy w roku kilkudniowy objazd krajoznawczy.

 

 

Autor: Arkadiusz Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015, godz. 18:12 - Arkadiusz Stasiak