Prorektorzy KUL

  • prof. dr Konstanty Chyliński
   • vicerektor w latach 1918-1921
  • prof. dr Stanisław Ptaszycki
   • vicerektor w latach 1921-1922
  • o. prof. dr Jacek Woroniecki
   • vicerektor w latach 1928-1929
  • ks. prof. dr Antoni Szymański
   • vicerektor w latach 1923-1926
  • prof. dr Leon Waściszakowski
   • vicerektor w latach 1923-1925
  • prof. dr Leon Białkowski
   • prorektor w latach 1933-1938
  • prof. dr Ignacy Czuma
   • prorektor w latach 1938-1939
  • prof. dr Zdzisław Papierkowski
   • p.o. prorektora w latach 1944/45
  • prof. dr Zdzisław Papierkowski
   • prorektor w latach 1945-1949, 1960-68 oraz z-ca prorektora w latach 1956-1959
  • prof. dr Czesław Strzeszewski
   • prorektor od lutego 1949-1951
  • z-ca prof. doc. dr Jan Dobrzański
   • prorektor w latach 1951-1954
  • ks. z-ca prof. dr Stanisław Płodzień
   • prorektor w latach 1954-1956
  • ks. doc. dr Józef Rybczyk
   • prorektor w latach 1957-1959
  • o. prof. dr Andrzej Krupa
   • z-ca prorektora w latach 1964-1968
  • prof. dr hab. Stanisław Papierkowski
   • prorektor w latach 1968-1971
  • doc. dr hab. Stefan Sawicki
   • prorektor w latach 1971-1983
  • ks. doc. dr hab. Piotr Hemperek
   • z-ca prorektora w latach 1977-1980
  • ks. doc. dr hab. Henryk Damian Wojtyska
   • prorektor w latach 1981-1983
  • ks. doc. dr hab. Jan Śrutwa
   • prorektor w latach 1983-1984
  • doc. dr hab. Jan Czerkawski
   • prorektor w latach 1983-1989
  • ks. prof. dr hab. Jan Szlaga
   • prorektor ds. studentów w latach 1984-1988
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus
   • prorektor w latach 1988-1989
  • ks. doc. dr hab. Bolesław Bartkowski
   • prorektor w latach 1989-1998
  • doc. dr hab. Stanisław Kiczuk
   • prorektor w latach 1989-1998
  • ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
   • prorektor w latach 1992-1998
  • dr hab. Andrzej Budzisz
   • prorektor ds. nauki i finansów w latach 1998-2001 oraz prorektor ds. administracji i finansów w latach 2002-2004
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
   • prorektor ds. studentów w latach 1998-2001 oraz prorektor ds. dydaktyki i nauczania w latach 2002-2004
  • dr hab. Franciszek Kampka
   • prorektor ds. współpracy z zagranicą w latach 1998-2001
  • prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
   • prorektor ds. nauki, współpracy z zagranicą i promocji w latach 2002-2004
  • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
   • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w latach 2004-2008
  • prof. dr hab. Roman Doktór
   • prorektor ds. administracji i finansów w latach 2004-2008
  • prof. dr hab. Józef Franciszek Fert
   • prorektor ds. dydaktyki i wychowania w latach 2004-2008 oraz 2008-2012
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba
   • prorektor ds. administracji i finansów w latach 2008-2012
  • ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
   • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w latach 2008-2012
  • dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
   • prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą w latach 2012-2013
  • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.
   • prorektor ds. nauki i rozwoju w latach 2012-2015
  • prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
   • prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą w latach 2013-2016
  • dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
   • prorektor ds. studenckich w latach 2012-2016
  • dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL
   • prorektor ds. nauki i rozwoju w latach 2015-2016
  • dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
   • prorektor ds. administracji i finansów w latach 2012-2016 oraz prorektor ds. ogólnych 2016-2019
  • dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
   • prorektor ds. kształcenia w latach 2016-2020
  • ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
   • prorektor ds. studentów w latach 2016-2020
  • prof. dr hab. Krzysztof Narecki
   • prorektor ds. studentów i doktorantów 2020-2021
  • ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
   • prorektor ds. misji i administracji 2020-
  • dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
   • prorektor ds. kształcenia 2020-
  • s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
   • prorektor ds. nauki i kadr 2020-
  • dr hab. Beata Piskorska
   • prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju 2021-
 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona