• prof. dr Konstanty Chyliński
  • vicerektor w latach 1918-1921
 • prof. dr Stanisław Ptaszycki
  • vicerektor w latach 1921-1922
 • o. prof. dr Jacek Woroniecki
  • vicerektor w latach 1928-1929
 • ks. prof. dr Antoni Szymański
  • vicerektor w latach 1923-1926
 • prof. dr Leon Waściszakowski
  • vicerektor w latach 1923-1925
 • prof. dr Leon Białkowski
  • prorektor w latach 1933-1938
 • prof. dr Ignacy Czuma
  • prorektor w latach 1938-1939
 • prof. dr Zdzisław Papierkowski
  • p.o. prorektora w latach 1944/45
 • prof. dr Zdzisław Papierkowski
  • prorektor w latach 1945-1949, 1960-68 oraz z-ca prorektora w latach 1956-1959
 • prof. dr Czesław Strzeszewski
  • prorektor od lutego 1949-1951
 • z-ca prof. doc. dr Jan Dobrzański
  • prorektor w latach 1951-1954
 • ks. z-ca prof. dr Stanisław Płodzień
  • prorektor w latach 1954-1956
 • ks. doc. dr Józef Rybczyk
  • prorektor w latach 1957-1959
 • o. prof. dr Andrzej Krupa
  • z-ca prorektora w latach 1964-1968
 • prof. dr hab. Stanisław Papierkowski
  • prorektor w latach 1968-1971
 • doc. dr hab. Stefan Sawicki
  • prorektor w latach 1971-1983
 • ks. doc. dr hab. Piotr Hemperek
  • z-ca prorektora w latach 1977-1980
 • ks. doc. dr hab. Henryk Damian Wojtyska
  • prorektor w latach 1981-1983
 • ks. doc. dr hab. Jan Śrutwa
  • prorektor w latach 1983-1984
 • doc. dr hab. Jan Czerkawski
  • prorektor w latach 1983-1989
 • ks. prof. dr hab. Jan Szlaga
  • prorektor ds. studentów w latach 1984-1988
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus
  • prorektor w latach 1988-1989
 • ks. doc. dr hab. Bolesław Bartkowski
  • prorektor w latach 1989-1998
 • doc. dr hab. Stanisław Kiczuk
  • prorektor w latach 1989-1998
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
  • prorektor w latach 1992-1998
 • dr hab. Andrzej Budzisz
  • prorektor ds. nauki i finansów w latach 1998-2001 oraz prorektor ds. administracji i finansów w latach 2002-2004
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
  • prorektor ds. studentów w latach 1998-2001 oraz prorektor ds. dydaktyki i nauczania w latach 2002-2004
 • dr hab. Franciszek Kampka
  • prorektor ds. współpracy z zagranicą w latach 1998-2001
 • prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
  • prorektor ds. nauki, współpracy z zagranicą i promocji w latach 2002-2004
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
  • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w latach 2004-2008
 • prof. dr hab. Roman Doktór
  • prorektor ds. administracji i finansów w latach 2004-2008
 • prof. dr hab. Józef Franciszek Fert
  • prorektor ds. dydaktyki i wychowania w latach 2004-2008 oraz 2008-2012
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba
  • prorektor ds. administracji i finansów w latach 2008-2012
 • ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
  • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w latach 2008-2012
 • dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

  • prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą w latach 2012-2013

 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.
  • prorektor ds. nauki i rozwoju w latach 2012-2015
 • prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
  • prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą w latach 2013-2016
 • dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
  • prorektor ds. studenckich w latach 2012-2016
 • dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL
  • prorektor ds. nauki i rozwoju w latach 2015-2016
 • dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
  • prorektor ds. administracji i finansów w latach 2012-2016 oraz prorektor ds. ogólnych 2016-2019

 

 

Autor: Dział Informacji i Promocji KUL
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020, godz. 12:03 - Grzegorz Tutak