Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest Arcybiskup Metropolita Lubelski. Wielki Kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską i inne władze kościelne wobec Uniwersytetu oraz Uniwersytet wobec Stolicy Apostolskiej i innych władz kościelnych, a w sprawach szczególnej wagi także wobec władz państwowych.

 
Wielcy Kanclerze KUL
 

1918-1945   bp Marian Fulman
1946-1948   bp Stefan Wyszyński
1949-1974   bp Piotr Kałwa
1974-1997   abp Bolesław Pylak
1997-2011   abp Józef Życiński
2011-         abp Stanisław Budzik

 

Autor: Dział Informacji i Promocji KUL
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 08:03 - Leszek Wojtowicz