1. Udział w badaniach prowadzonych podczas seminarium „Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej” i w zespole badawczym ds. badania jakościowego opinii nauczycieli i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na temat doświadczeń egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego z lat 2006 – 2008.
  2. Październik-listopad 2011 r. – udział w badaniu pilotażowym Instytutu Badań Edukacyjnych: „Szkoła Samodzielnego Myślenia”.
  3. Listopad 2012 - styczeń 2013: koordynator badań jakościowych w projekcie badawczym "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
  4. Listopad 2012 - ...: zarządzająca platformą danych niejawnych w projekcie badawczym "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
  5. 11.04.2013 - wykład dla nauczycieli podczas I Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej "Mówię i piszę po polsku" w I LO w Krasnymstawie.
  6. Wrzesień 2013 - przeprowadzenie pilotażu do badań czytelnictwa prowadzonych przez dr Zofię Zasacką w gimnazjum w Lublinie.
  7. Październik 2013 - luty 2014 - koordynowanie działań 30-osobowej grupy gimnazjalistów w projekcie „Bezpieczna e-szkoła” (koordynator z ramienia Fundacji “5Medium” w Gimnazjum nr 18 w Lublinie).
  8. Styczeń 2014 - kategoryzacja wyników w badaniach czytelnictwa prowadzonych przez dr Zofię Zasacką.
  9. 27.03.2014 - wykład dla nauczycieli podczas II Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej "Mówię i piszę po polsku" w I LO w Krasnymstawie.
  10. 31.05.2014 - wykład dla posłów i posłanek XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: "Mowa nie zawsze potrzebuje słów” (François Mitterand) - wystąpienia publiczne w pigułce!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2014, godz. 14:33 - Agata Poręba