2014

  1. Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznych (24-25.03.2014); sekretarz Forum, referat: Możliwości wykorzystania aktywności sieciowej uczniów gimnazjum na lekcjach języka polskiego 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 11:52 - Agata Poręba