studia magisterskie

2005-2010

filologia polska, WNH, KUL

2010

 

praca magisterska: Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach języka polskiego na poziomie gimnazjalnym, pod kierunkiem: prof. dr hab. Sławomira Jacka Żurka 

studia doktoranckie

2010-2014

komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2015, godz. 21:43 - Agata Poręba