2014

  1. Abecadło edukacyjnego blogowania, "Hejnał Oświatowy" 2014, nr 5/133, s. 23-25.
  2. Praca w chmurze jako element nauki języka polskiego w gimnazjum, w: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, t. 2, red. K. Biedrzycki i in., Kraków 2014, s. 101-111.
  3. Instruments for Research on Educational Web Activity of Gymnasium Teachers of Polish, w: Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S. J. Żurek, Lublin 2014.
  4. Możliwości wykorzystania aktywności gimnazjalistów w internecie na lekcjach języka polskiego (monografia recenzowana po Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznej).

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2015, godz. 21:45 - Agata Poręba