Przygotowania krok po kroku...

 

Krótki przewodnik Krok po kroku dla osób pragnących uczestniczyć w VIII edycji Festiwalu na KULu.

 

 

 

 

Kto może przygotować projekt?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • studenci studiów I, II stopnia i studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • koła naukowe i organizacje studenckie.

 

 

Od czego zacząć?

 • Pomysł, jego oryginalność i forma prezentacji zasadniczo decydują o atrakcyjności projektu. Ważne jest też to, co chcemy zaprezentować. A zaprezentować można ciekawe wyniki badań naukowych (niekoniecznie swoich), główne wątki książki lub artykułu przeglądowego, nad którymi akurat pracujemy, kontrowersyjny temat, problem ważny dla rozwoju nauki i cywilizacji, fragment interesującej pracy dyplomowej, własną twórczość literacką, muzyczną i plastyczną etc. Festiwal to przede wszystkim świetna zabawa nauką i z nauką.

 

 

Czy można ubiegać się o dofinansowanie zgłoszonego projektu?

 • Tak, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie tematów badawczych z rezerwy badań własnych Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
 • Należy jednak pamiętać, że przyznana dotacja powinna zostać przeznaczona wyłącznie na promocję wyników prowadzonych badań naukowych podczas VII Lubelskiego Festiwalu Nauki, np. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu w ramach VII LFN. Kwota dofinansowania projektu np. na zakup materiałów nie może przekroczyć 300 zł. A zatem wniosek nie dotyczy dofinansowania projektu przygotowanego na LFN tylko realizowanych badań, których wyniki są prezentowane na Festiwalu.
 • Wzór wniosku, który po wypełnieniu - wraz z kartą projektu - należy przekazać Koordynatorowi wydziałowemu (oraz przesłać w wersji elektronicznej):

dofinansowanie_badan_LFN.doc

 

 

Gdzie są realizowane prezentacje festiwalowe?

 • Zwykle projekty realizowane są w salach wykładowych i ćwiczeniowych instytutów. Przewidujemy również prezentacje plenerowe (na przykład na dziedzińcu Gmachu Głównego KUL) - wówczas prosimy o podanie tych informacji w uwagach karty zgłoszenia. P.T. Pracownicy i Studenci Wydziałów Zamiejscowych realizują projekty w siedzibach wydziałów w Stalowej Woli lub Tomaszowie Lubelskim.

 

 

Jestem studentem i mam świetny pomysł na projekt

 • Zadbaj o to, aby kierownikiem projektu był pracownik naukowy KUL (opiekun roku, zaprzyjaźniony wykładowca, kurator koła naukowego, promotor pracy dyplomowej etc.). Jest to formalny warunek akceptacji projektu.
 • Jeśli projekt przygotowuje koło naukowe - wówczas kierownikiem projektu jest kurator koła. Proszę pamiętać o podaniu nazwy koła lub organizacji studenckiej.
 • Projekty zgłoszone przez członków koła naukowego mogą być zrealizowane na KULu, a także - do czego gorąco zachęcamy - na II Lubelskim Kongresie Studenckich Kół Naukowych. 
 • Jeśli jest to projekt zespołowy - pamiętaj o wymienieniu wszystkich współautorów.

 

 

Czy kierownik projektu musi osobiście przedstawić prezentację?

 • Nie! Wykonanie projektu, rozdział funkcji i obowiązków związanych z realizacją prezentacji jest wewnętrzną kwestią grupy osób przygotowujących projekt. Kierownik projektu odpowiada za realizację prezentacji i jest osobą, z którą bezpośrednio może kontaktować się koordynator lub Biuro Festiwalu.

 

 

Jak wypełnić kartę zgłoszenia?

 • Pomoc dostępna jest tylko w edytorze MS Word (to jest również edytor zalecany) – klawisz F1 po najechaniu na właściwe pole wyboru.  
 •  Prosimy o zwrócenie uwagi na to, żeby wszystkie zmienne w polach rozwijanych zostały wybrane.
 • Między polami najłatwiej poruszać się strzałkami kierunkowymi lub tabulatorem (tab - do przodu, tab+shift - do tyłu).
 • Karta zgłoszenia projektu jest podstawą do uczestnictwa w VII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki na KULu. Proszę pamiętać o podpisie i akceptacji przełożonego (dyrektora, dziekana).

 

 

Wypełniłem kartę zgłoszenia i co dalej?

 • Podpisaną wersję zgłoszenia należy przekazać właściwemu koordynatorowi wydziałowemu (lista na stronie www.kul.pl/festiwal), podobnie, kopię dokumentu w pliku .doc - należy przesłać koordynatorowi jako załącznik do listu elektronicznego.
 • Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez koordynatora wydziałowego Kierownik prezentacji otrzyma potwierdzenie emailem.
 • Po wprowadzeniu danych do systemu LFN Kierownik projektu listem elektronicznym zostanie poproszony o sprawdzenie poprawności opisu projektu. Sprawdzenie danych w bazie LFN jest ważne ze względów organizacyjnych, ponieważ na podstawie tych danych zostanie opracowany program VII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w wersji drukowanej.

 

 

Co to jest TYGIEL 2010?

TYGIEL 2010 to II Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych, czyli:

 • największa studencka impreza naukowa w województwie lubelskim,
 • 2 dni obrad (22 i 23 września 2010 r.) i wiele paneli tematycznych,
 • prezentacja dorobku organizacyjnego oraz działalności naukowej i artystycznej Studenckich Kół Naukowych Uczelni Lubelskich na forum międzyuczelnianym,
 • studenckie projekty badawcze i wymiana doświadczeń,
 • znakomita forma popularyzacji nauki,
 • okazja do wygłoszenia referatu i przygotowania recenzowanego artykułu,
 • referaty zaproszonych Gości,
 • prezentacja pasji, zainteresowań naukowych i pozanaukowych Studentów,
 • wiele stoisk wystawowych,
 • spotkania naukowe, kulturalne oraz integracyjne w obiektach głównego koordynatora przedsięwzięć festiwalowych - Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • także prezentacja kierunków studiów i oferty dydaktycznej uczelni.

Jest to w całości inicjatywa studencka.

 • Aby uczestniczyć w TYGLU 2010 należy wypełnić kartę zgłoszenia
  i przekazać ją właściwemu koordynatorowi.

Dodatkowe informacje wkrótce.

 

 

Dlaczego w projekcie studenckim trzeba wskazać recenzenta?

 • Wskazanie recenzenta projektów przygotowywanych przez Studenckie Koła Naukowe dotyczy tylko tych projektów, które są prezentowane na Tyglu 2010. Organizatorzy II Lubelskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych przewidują wydanie materiałów kongresowych w formie recenzowanej monografii. Chodzi więc w istocie o recenzję materiałów przygotowywanych do publikacji. Jeśli projekt studencki jest realizowany tylko na KULu nie ma potrzeby wskazywania recenzenta.

 

 

Do którego koordynatora na KULu należy zgłosić projekt studencki?

W przypadku projektu studenckiego mogą istnieć trzy możliwości jego realizacji:

 • realizacja tylko na KULu
 • Koordynator wydziałowy.
 • realizacja tylko na TYGLU 2010
 • Prezentacja projektu na II Lubelskim Kongresie Studenckich Kół Naukowych jest w tym wypadku nadrzędną, dlatego te projekty koordynuje Pani dr Sylwia Terpiłowska - Koordynator m.in. projektów przygotowywanych na TYGIEL 2010 przez Samorząd Studentów KUL
  i Studenckie Koła Naukowe.
 • realizacja na KULu i na TYGLU 2010

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona