Wybrane artykuły (dostęp do pdf):

 

Adamczyk, M. (2017). University of the Third Age – A Place of Social Participation and Active Aging. Roczniki Nauk Społecznych, 2, 73-86.

 

Adamczyk, M. (2017). Modele edukacji osób starszych. Edukacja - Technika - Informatyka, 3, 32-37.

 

Wódka, M. (2017). Social and Economic Significance of Moral Capital. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 4, 65-75.

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018, godz. 13:40 - Tomasz Peciakowski