Wyniki naszych badań są przedstawione w publikacjach:

Artykuły i rozdziały 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych 

Wystąpienia na konferencjach krajowych

Zorganizowane sympozja i konferencje

 

Artykuły i rozdziały 

 

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych 

 1. Laguna, M., Razmus, W. (2018). Do entrepreneurs’ personal resources predict business success? Self and peer rating perspectives. Referat wygłoszony podczas 19th European Conference on Personality, Zadar.
 2. Gorbaniuk, O., Samardakiewicz-Kirol, E., Śliwka, K., Ivanova, A. (2018). Prosocialness, corporate social responsibility and job-related attitudes in SME's: A multilevel study. Referat wygłoszony podczas 19th European Conference on Personality, Zadar.
 3. Mielniczuk, E., Laguna, M. (2018). Dynamic relationships between personal resources and innovative behaviour in entrepreneurs. Referat wygłoszony podczas19th European Conference on Personality, Zadar.
 4. Purc, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2018). Personal values’ perspective in innovation research. Referat wygłoszony podczas 19th European Conference on Personality, Zadar.
 5. Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2018). Work-related negative affect contagion in organization and innovative behaviour. Multilevel study. Referat wygłoszony podczas 39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience, Lublin
 6. Laguna, M., Mielniczuk, E. (2017). Positive affect and innovative behavior of entrepreneurs and their employees: A multilevel study. Referat wygłoszony podczas 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 7. Gorgievski, M., Laguna, M., Verhoeff, A. (2017). Motivational job design, employee innovative behavior and subjective business performance. Referat wygłoszony podczas 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 8. Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2017). Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior. Referat wygłoszony podczas 18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Dublin.
 9. Samardakiewicz-Kirol, E., Gorbaniuk, O. (2017). Corporate social responsibility and employee's attitudes towards organization in SME's: A multilevel study. Referat wygłoszony podczas European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Dublin.
 10. Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2017). Corporate social responsibility and employee's attitudes towards organization in SME's: A multilevel study. Referat wygłoszony podczas 18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Dublin.
 11. Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance ? A multilevel study. Referat wygłoszony podczas 18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Dublin.
 12. Purc, M., Laguna, M. (2017). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. Referat wygłoszony podczas 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 13. Laguna, M., Razmus, W. (2017). Current issues in social personality psychology. Referat wygłoszony podczas International Scientific Seminar: Public health – social, educational and psychological dimensions, Lublin.
 14. Purc, E., Łaguna, M. (2016). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Poster zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin.
 15. Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016). Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster zaprezentowany na II polsko-amerykańskim seminarium naukowym „Building Inclusive Communities”, Lublin.
 16. Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania innowacyjne pracowników w MŚP. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia w świecie wartości niedostatku i nadmiaru, Gdańsk.
 17. Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na międzynarodwej konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 18. Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Referat wygłoszony na międzynarodwej konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 19. Laguna, M., Żaliński, A., Razmus, W. (2015). Reciprocal relationships between self-efficacy, positive affect, and work engagement in entrepreneurs. Referat wygłoszony na Small Group Meeting of European Association of Work and Organizational Psychology, Bruksela.
 20. Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Plakat zaprezentowany na 14th European Congress of Psychology, Mediolan.
 21. Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Referat wygłoszony na 14th European Congress of Psychology, Mediolan.
 22. Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Laguna, M. (2014). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.
 23. Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.

  

Wystąpienia na konferencjach krajowych

 1. Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2018). Rola afektu w relacji między przekonaniem o własnej skuteczności a zachowaniami innowacyjnymi  przedsiębiorców. Referat wygłoszony podczas III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.
 2. Samardakiewicz-Kirol, E., Gorbaniuk, O., Śliwka K., Ivanova, A.  (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu a postawy wobec organizacji pracowników MŚP, Analiza wielopoziomowa. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 3. Razmus, W., Łaguna, M. (2018). Społeczne postrzeganie sukcesu przedsiębiorczego i jego związek z zasobami osobistymi przedsiębiorców – podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 4. Łaguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2018).Dynamiczne mechanizmy łączące zasoby osobiste i zaangażowanie w pracę oraz sukces w działaniu przedsiębiorców – podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 5. Mielniczuk, E., Laguna, M., Mazur, Z.,  Gorgievski-Duijvesteijn, M.,  Moriano, J. A., (2018). Relacje między zasobami osobistymi przedsiębiorców a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 6. Purc, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M.,  Moriano, J. A. (2018). Relacje między wartościami a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 7. Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2017). Rola afektu w stymulowaniu zachowań innowacyjnych w organizacji: Analiza wielopoziomowa i międzykulturowa. Referat wygłoszony na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 8. Łaguna, M. (2017, wrzesień). Idea i zastosowanie wielopoziomowej analizy danych. Referat wygłoszony na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 9. Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016). Pozytywny afekt jako mediator związku między przywiązaniem afektywnym a intencją porzucenia pracy u pracowników. Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 10. Purc, E., Łaguna, M. (2016). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Referat wygłoszony podczas XIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 11. Purc, E., Łaguna, M. (2016). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 12. Purc, E., Łaguna, M. (2016). W jaki sposób wartości pracowników przyczyniają się do ich innowacyjności? Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 13. Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Wójcik, M., Śliwka, K. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Plakat zaprezentowany podczas X Konferencji Psychologii Ekonomicznej, Katowice. 
 14. Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016). Percepcja skuteczności działań csr przez pracowników i przedsiębiorców MŚP. Referat wygłoszony podczas II Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 15. Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2016). Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Referat wygłoszony podczas II Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 16. Purc, E., Łaguna, M. (2016). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Referat wygłoszony podczas II Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 17. Łaguna, M. (2015). Innowacyjność przedsiębiorcza z perspektywy psychologicznej. Referat wygłoszony podczas konferencji „Innowacyjny człowiek, firma, gospodarka”, Lublin.
 18. Mielniczuk, E. Razmus, W., Łaguna M. (2016). Równoważność kulturowa czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Referat wygłoszony podczas IV Zjazdu Sekcji Międzykulturowej PSPS, Lublin.
 19. Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 20. Łaguna, M. (2014). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Zaproszony wykład plenarny wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 21. Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony podczas XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

  

Zorganizowane sympozja i konferencje


Sympozjum podczas XIX ECP

Sympozjum: “Personal resources at work” podczas XIX European Conference on Personality, Zadar, 2018. Przewodniczący: Mariola Laguna i Guido Alessandri, program sympozjum:

 • Personal rather than organizational variables matter in predicting sales self-efficacy, Ewelina Patynowska, Mariola Laguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Personal values’ perspective in innovation research; 1Ewelina Purc Mariola Laguna1, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano31 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska; 2Erasmus University Rotterdam, Holandia; 3 Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, Hiszpania
 • Dynamic relationships between personal resources and innovative behaviour in entrepreneurs; Emilia Mielniczuk, Mariola Laguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Daily emotional experiences at work: Exploring the relationship between emotional inertia and emotional exhaustion; Ewvelina De Longis, Guido Alessandri, Sapienza University of Rome, Włochy

 


Sympozjum podczas III Konferencji Psychologii Pozytywnej

Sympozjum: „Pozytywna psychologia organizacji: afekt i dobrostan w kontekście funkcjonowania zawodowego” podczas III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 2018. Przewodniczące: Mariola Laguna i Emilia Mielniczuk, program sympozjum:

 • Rola afektu w relacji między przekonaniem o własnej skuteczności a zachowaniami innowacyjnymi przedsiębiorców; Emilia Mielniczuk, Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pozytywność a wypalenie zawodowe urzędników: kształt relacji w badaniu poprzecznym i podłużnym; Beata A. Basińska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa i Politechnika Gdańska
 • Weryfikacja witaminowego modelu dobrostanu w pracy: na przykładzie badania z powtórzonym pomiarem w organizacji produkcyjnej; Agnieszka Czerw1, Anna Borkowska21Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu; 2Politechnika Wrocławska
 • Rola afektu w realizacji celów: w kierunku modelu teoretycznego; Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, Zofia Mazur; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 


Sympozjum podczas III Zjazdu PSPO

Sympozjum: „Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego” podczas III Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin, 2018. Przewodnicząca: Mariola Łaguna; program sympozjum:

 • Relacje między wartościami a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie; 1Ewelina Purc Mariola Laguna1, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano31Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;  2Erasmus University Rotterdam, Holandia; 3Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, Hiszpania
 • Relacje między zasobami osobistymi przedsiębiorców a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie; Emilia Mielniczuk1, Mariola Laguna1, Zofia Mazur1, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano31Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;  2Erasmus University Rotterdam, Holandia; 3Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, Hiszpania
 • Dynamiczne mechanizmy łączące zasoby osobiste i zaangażowanie w pracę oraz sukces w działaniu przedsiębiorców – podsumowanie; 1Mariola Łaguna, 1Wiktor Razmus, 2Adam Żaliński; 1Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska; 2Uniwerytet Jagielloński, Polska
 • Społeczne postrzeganie sukcesu przedsiębiorczego i jego związek z zasobami osobistymi przedsiębiorców – podsumowanie; Wiktor Razmus, Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a postawy wobec organizacji pracowników MŚP, Analiza wielopoziomowa; Emilia Samardakiewicz-Kirol, Oleg Gorbaniuk, Katarzyna Śliwka, Ana Ivanova, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 


Sympozjum podczas Kongresu PTP

Sympozjum „Analizy danych: Nowe wyzwania” podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk 2017. Przewodniczący: Mariola Łaguna i Wiktor Razmus; program sympozjum:

 • Systematyczny przegląd badań; Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Blaski i cienie metaanaliz w badaniach społecznych; Maciej Karwowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych; Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Zastosowanie analizy ekwiwalencji pomiarowej w badaniach psychologicznych; Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szacowanie dopasowania w parach; Tomasz Korulczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Idea i zastosowanie wielopoziomowej analizy danych; Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Zastosowanie modelowania latentnych krzywych rozwojowych w analizie zmian; Ludmiła Zając-Lamparska, Łukasz Warchoł, Monika Deja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 


Sympozjum podczas Kongresu EAWOP

Sympozjum "Personal and work-related resources and entrepreneurship" podczas the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin, 2017. Przewodniczące: Mariola Laguna and Marjan Gorgievski-Duijvesteijn; program sympozjum:

 • Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior
  Emilia Mielniczuk1, Mariola Laguna1, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano31The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; 2Erasmus University Rotterdam, Holandia; 3Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, Hiszpania
 • Higher income = better health? A longitudinal study of entrepreneur income and well-being; Dominika Wach1, Andrea Augustin1, Ute Stephan2, and Jürgen Wegge11Technische Universität Dresden, Niemcy; 2Aston Business School, Wielka Brytania
 • Creativity and entrepreneurial intentions; Ana Laguía, Juan Antonio Moriano, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, Hiszpania
 • Employment or self-employment of young people? The role of parents, traits and values; Martin Lukeš, Ondřej Dvouletý, University of Economics, Praga, Czechy

 


Sympozjum podczas XIII Zjazdu PSPS

Sympozjum: „Zagadnienia psychologii pracy i organizacji ujmowane z perspektywy psychologii społecznej” podczas XIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław, 2016. Przewodnicząca: Mariola Laguna; program sympozjum:

 • Anna Oleszkiewicz, Kinga Lachowicz-Tabaczek - Forma czy treść przekazu? Przesłanki wnioskowania o sprawczości i wspólnotowości a zaufanie w organizacji, Uniwersytet Wrocławski
 • Wiktor Razmus, Mariola Łaguna, Jakub Malec, Paulina Kostrzewa, Aneta Banaś, Agata Drozdowska, Justyna Kociuba - Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ewelina Smoktunowicz, Roman Cieślak - Przeniesienie konfliktu praca–dom/dom–praca oraz przekonań o własnej skuteczności w kontekście wymagań oraz stresu związanych z pracą i domem, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
 • Ewelina Purc, Mariola Łaguna - Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 


Sympozjum podczas XIV ECP

Sympozjum: “Entrepreneurship: Psychological perspective and new findings” podczas XIV European Congress of Psychology, Mediolan, 2015. Przewodnicząca: Mariola Łaguna; program sympozjum:

 • The social perception of the entrepreneur and its effects on entrepreneurial attitudes, intention and support - Garazi Azanza, Leire Gartzia, Deusto Business School, Bilbao (Bizkaia), Spain
 • Entrepreneurs are not risk prone, they are brave - Artur Domurat, University of  Warsaw, Poland
 • The entrepreneurial potential at the team level: A proxy for a longitudinal approach - António Caetano, Susana Correia Santos, Sílvia Fernandes Costa, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
 • Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations - Adam Żaliński, Wiktor Razmus, Mariola Laguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Dyskutant: Lorraine Uhlaner, EDHEC Business School, Roubaix, France

 


 

 

 

Autor: Wiktor Razmus
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2021, godz. 09:30 - Mariola Łaguna