2015

 • Księgi pamięci wołyńskich miaste4czek w projekcie Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej", [w:] Забутий континент. Штетли Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму, Równe 2015, s. 15-23. 
 • "Rycerze Wolności". Analiza sylwetek Teodora Herzla i Józefa Trumpeldora w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży - biografie, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole 2015, s. 243-257. 
 • Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), Lublin 2015, ss. 396.

2014

 • Suggestions for research on interwar Polish-jewish magazines for children and young pepole, [in:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. by S. J. Żurek, Lublin 2014, pp. 361-390. 

2013

 • Źródła topiczne dziecięcej literatury polsko-żydowskiej publikowanej w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), [w:] Nowe opisanie świata. Literatura dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013, s. 359-372.
 • „Stary-nowy” kraj – obraz Erec Israel w „Chwilce Dzieci i Młodzieży” (1925–1937), [w:] "Stare" i "nowe" - czasopisma dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2013, s. 303-320.
 • Kształtowanie tożsamości kulturowej czytelników „Chwilki Dzieci i Młodzieży” (1925-1937), [w:] Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. M. Szabłowska-Zaremba, B. Walęciuk-Dejneka, Lublin 2013, s. 203-222.
 • „Wieczór cudów”. O twórczości Maurycego Szymla dla dzieci, [w:] Żydowskie dziecko, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lublin 2013, s. 111-125.
 • Trójwymiarowy portret dziecka żydowskiego (wstęp), [w:] Żydowskie dziecko, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lublin 2013, s. 13-18 (wraz z A. Jeziorkowską-Polakowską).

 • Redakcja monografii Żydowskie dziecko, Lublin 2013 (wraz z A. Jeziorkowską-Polakowską). 

2012

 • "I było cicho, biało, dziecinnie i szczęśliwie [...]". Polska w twórczości Andy Eker, [w:] Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda, red. W. Szczerbiński, B. Lampkowski, Poznań-Gniezno 2012, s. 47-62.
 • "Dziecko żydowskie". Konferencja naukowa (Zamość, 16-17.10.2012 r.), "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" nr 4 (113) 2012, s. 124-126; (sprawozdanie).
 • Badania nad żydowskim czasopismem dla dzieci i młodzieży w języku polskim na przykładzie "Chwilki Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), [w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, red. S. J. Żurek, A. Adamczuk-Stęplewska, Lublin 2012, s. 239-253.

2011

 • Pamięć o Zagładzie elementem kształcenia etycznych postaw uczniów, [w:] Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011, s. 245-255.
 • Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2011, ss. 260. 

 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2016, godz. 17:08 - Agnieszka Karczewska