2013

  1. Cyfrowe narzędzia promocji czytelnictwa lektur obowiązkowych na poziomie gimnazjum, w: Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, red. nauk. M. Antczak, B. Brzuska-Kępa i A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013, s. 111-134.
  2. Dydaktyczne kompetencje sieciowe nauczycieli polonistów, w: Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, red. S. J. Żurek i A. Adamczuk-Stęplewska, Lublin 2013, s. 217-226.
  3. Mechanizm wiki jako narzędzie służące idei konstruktywizmu edukacyjnego na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, w: Biblioteka-książka-informacja-internet 2012, red. Z. Osiński i R. Malesa, Lublin 2013, s. 273-287.
  4. Funkcjonowanie szkolnych stron internetowych (na przykładzie 30 gimnazjów z województwa lubelskiego), w: Człowiek - media - edukacja, red. J. Morbitzer i E. Musiał, Kraków 2013, s. 333-340.

2012

  1. Blog jako narzędzie konstruktywistyczne na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, w: Człowiek - media - edukacja, red. nauk. J. Morbitzer i E. Musiał, Kraków 2012, s. 435-449.

2011

  1. Jak wykorzystać doświadczenie dydaktyki skandynawskiej w podręczniku do języka polskiego? Ujęcie modelowe, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 81-95.

  2. Internet w pracy polonisty gimnazjalnego, "Język Polski w Gimnazjum" 2011/2012, nr 1, s. 79-90.
  3. Akademicka pedeutologia informatyczno-medialna przyszłych nauczycieli polonistów, w: Człowiek - media - edukacja, red. nauk. E. Musiał i I. Pulak, Kraków 2011, s. 276-289.

2009

  1. TI w nowej podstawie programowej - od teorii do praktyki, "Zeszyty Szkolne" 2009, nr 3, s. 120-128.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2014, godz. 21:57 - Agata Poręba